Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: BOHOUŠ A DÁŠA: TVÁŘÍ V TVÁŘ MIGRACI

BOHOUŠ A DÁŠA: TVÁŘÍ V TVÁŘ MIGRACI

Program Varianty společnosti Člověk v tísni připravil další publikaci ze seriálu Bohouš a Dáša, která je tentokrát zaměřena na aktuální problematiku migrace. Publikace je určena především učitelům na středních školách, ale lze s ní pracovat i na 2. stupni ZŠ. Publikace se věnuje například následujícím tématům: Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí?

Příručka nabízí učitelům podněty, jak s těmito otázkami mohou pracovat ve výuce. Publikace přibližuje klíčové oblasti migračního procesu od minulosti po současnost včetně konkrétních zkušeností s migrací v českém prostředí. Skládá se z osmi faktografických kapitol, z nichž sedm doplňují krátké komiksy a návrhy aktivit pro práci se žáky ve třídě.

PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ (ZDE)

*