Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: LIDÉ V POHYBU

LIDÉ V POHYBU

Junák - český skaut ve spolupráci se sdružením Na Zemi připravili webový portál www.lidevpohybu.eu, který přináší inspiraci pro práci s tématem migrace a uprchlictví. Materiály jsou určeny pro skautské vedoucí, ale velmi dobře jsou využitelné i pro školní praxi. Portál nabízí množství konkrétních aktivit, které jsou zpracovány jako lekce (včetně cílů, postupu, příloh a zdrojů), ale také metodické tipy. Všechny aktivity a metodiky lze pak najít v metodické příručce Lidé v pohybu. Užitečné  a přehledně zpracované jsou také odkazy na informační materiály, dostupná data, články, další metodiky, ale i videa apod.

PŘÍRUČKA LIDÉ V POHYBU KE STAŽENÍ (ZDE)

*