O průvodci a úpravách RVP PV - Průvodce RVP PV: Průvodce upraveným RVP PV

Průvodce upraveným RVP PV

Průvodce upraveným RVP PV (dále jen „Průvodce“) je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení.

Průvodce Vám:

  • umožní

 • získat celkový přehled o úpravách RVP PV,
 • získat základní infromace ke vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními,
 • nalézt k úpravám RVP PV vysvětlující a doplňující informace,
 • provést odpovídající úpravy ŠVP,
 • získat podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP),
 • pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a s realizací předškolního vzdělávání,
 • diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP,
 • inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi.

  • doporučí

 • postup při případných úpravách ŠVP,
 • způsob tvorby PLPP a IVP.

  • poskytne (postupně)

 • náměty a vzorové příklady pro úpravy ŠVP,
 • doporučení pro realizaci předškolního vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními,
 • vzorové příklady pro tvorbu PLPP a IVP,
 • odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP PV.

Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP PV a komentáře k nim,
2. část, ve které jsou zařazena doporučení pro realizaci předškolního vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.

Průvodce je určen všem učitelům mateřských škol a vedení těchto škol.

*