O průvodci a úpravách RVP PV - Průvodce RVP PV: Kde se zeptat

Kde se zeptat

Jakékoli dotazy související se změnami RVP PV, s případnými úpravami ŠVP, informacemi ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, PLPP a IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra NÚV . Dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu: spolecnevzdelavani@nuv.cz .

K vzájemnému sdílení Vašich zkušeností a názorů s úpravami ŠVP, tvorbou PLPP a IVP a především vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí nadaných a mimořádně nadaných je vytvořen prostor pro diskusi – Diskusní fórum.

*