Lektorka činnostního učení a PEPOUŠ - Pavlína Hublová: Moje aktivity

Lektorka Tvořivé školy

Kurzy, které vedu (nebo jsem vedla)
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách anglického jazyka pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 3. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách matematiky pro 4. a 5. ročník;
 • Činnostní učení v hodinách českého jazyka pro 3. - 5. ročník;
 • Interaktivní tabule a PC pro učitele;
 • Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ;
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 1. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 2. ročníku
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 1
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 2
 • Interaktivní tabule činnostně - ČJ 3
 • Interaktivní tabule činnostně - matematika v 4. ročníku
Metodické filmy s mou účastí
 • Činnostní učení v matematice 4. ročníku - metodicko-vzdělávací film
 

Spolupracovnice projektu Metodika II (VÚP Praha)

 • člen Rady starších
 • tutor e-learningového kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí 
 • manažerka aktivity Komunita

Vedoucí Metodického portálu RVP.CZ

 • koordinace technického zázemí Metodického portálu RVP.CZ (manažerka projektu)
 • zajištění udržitelnosti projektu METODIKA II
 • udržení a rozvíjení portálu jako živého organizmu užitečného pro profesní rozvoj pedagogické veřejnosti (vedení týmu)

 

Člen GEG ČR

 • koordinace akcí (online i offline)
 • spolupráce s partnerskými skupinami včetně GUG ČR
*