Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Na jaře 2016 vydala Rada Evropy materiál s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu (s podtitulem Rovné soužití v kulturně rozmanité demokratické společnosti). Jedná se o model kompetencí, který obsahuje deskriptory (popisy dílčích schopností) pro různé úrovně obtížnosti. Na přípravu tohoto modelu navazuje pilotáž desktiptorů a příprava podpůrných dokumentů pro pedagogy i pro tvůrce vzdělávací politiky. Kompetence pro demokratickou kulturu jsou významným mezinárodním zdrojem pro uvažování o vývoji občanského vzdělávání.

Klíčový je model 20 kompetencí rozčleněných do čtyř širokých kategorií:

  • Hodnoty (3 kompetence)
  • Postoje (6 kompetencí)
  • Dovednosti (8 kompetencí)
  • Znalosti a kritické porozumění (3 kompetence)
  • model kompetencí je graficky představen v podobě tzv. motýla (viz str. 11 zde)

Klíčové materiály jsou ke stažení  v anglickém jazyce:

STRUČNÝ PRŮVOCE PRO VZDĚLAVATELE (PDF)

KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU (PDF, česky)

MODEL KOMPETENCÍ - SCHÉMA (PDF, česky)

*