Čtenářská gramotnost - Čtenářská gramotnost: Motto

Vize odborného panlu ČG

"U čtení je známo, že kvantita dělá kvalitu. Dobrý čtenář u něj vytrvá, i když mu dělá porozumění náročnějšímu textu potíže. Výdrž získá tím, že má se čtením pozitivní zkušenost. Nepomůže mu, že číst musí nebo že mu někdo říká, jak mu to už za chvíli půjde. Potřebuje hodně pozitivních zkušeností. Ty získá tím, že čte příběhy, že zažije ponor do knihy. Stavu, do kterého se dostane, když se do knihy ponoří, se říká flow a navozuje pocit štěstí. Dítě si pocity štěstí se čtením ale spojuje už ve chvíli, kdy sedí u mámy na klíně a čtou si."

Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, Čtenářský deník má být komentář. Ne opsaná kniha. MF Dnes, 25. 1. 2017. Rozhovor uvozoval seriál MF Dnes věnovaný čtenářské gramotnosti.

"Nejdůležitější charakteristikou učitele je schopnost reagovat na konkrétní potřeby žáků. To znamená reflektovat vlastní výuku s oporou o doklady, které žákova práce nabízí, nikoli jen o učitelovy dojmy. Na reflexi navazuje snaha přizpůsobit další postup tomu, co učitel o dosavadním učení dětí zjistí, a to tak, aby se děti učily ještě lépe."

Tuto inspiraci pro projekt PPUČ nacházíme v posledním vydání Kritické gramotnosti. In Košťálová, H. (2017). Proč nevěřím na standardizované popisy učitelovy práce. Kritická gramotnost, 3(5), 7-9. Dostupné z: https://goo.gl/QzPQQk.

*