Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: CO SI MYSLÍ O SVĚTĚ DNEŠNÍ STŘEDOŠKOLÁCI?

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Společnost Člověk v tísni opakovaně realizuje dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Aktuálně byly publikovány výsledky již čtvrtého šetření (2017, 2014, 2012, 2008/2009), díky kterému může docházet  k porovnávání postojů českých středoškoláků. Letošní šetření se zaměřilo na tyto oblasti:

- prostředky komunikace

- lokální, celostátní a globální problémy

- možnosti ovlivnit řešení problémů

- zdroje informací

- politické preference

- československé dějiny

- spokojenost s životem a se školou

- demokracie a mezinárodní politika

Informace z šetření z roku 2017 jsou na adrese https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/127923-co-si-mysli-o-svete-dnesni-stredoskolaci. Z šetření vybíráme několik zajímavých zjištění:

  • O současných společenských a politických tématech se středoškoláci nejčastěji dozvídají z online zdrojů – sociálních sítí a online zpravodajských serverů. Následuje televize, rodinní příslušníci a kamarádi a známí. Za školní výukou je v žebříčku zdrojů informací jen rádio spolu s novinami a časopisy.
  • Za největší problémy České republiky považují středoškoláci politickou reprezentaci a korupci, dále pak soužití s romskou menšinou a migraci
  • Oproti roku 2012 a 2014 se výrazně zlepšilo hodnocení členství v EU – 62 % studentů dnes členství v Unii hodnotí pozitivně, zatímco v roce 2014 to byla těsná většina a v roce 2012 jen 43 %. Postoj středoškoláků ke členství ČR v NATO je většinově souhlasný, odpověděly tak tři čtvrtiny respondentů.
  • Jen 27 % středoškoláků se domnívá, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo České republice. Oproti výzkumům realizovaným v letech 2009, 2012 a 2014 je ale jejich přesvědčení o možnosti ovlivnit problémy vyšší.

Tisková zpráva: https://www.jsns.cz/nove/pdf/tz_vyzkum_mezi_stredoskolaky_2017.pdf

Závěrečná zpráva z šetření v roce 2017: https://www.jsns.cz/nove/pdf/vyzkum_2017.pdf

*