5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Konstrukční činnosti 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Konstrukční činnosti 1. období 1. stupně

žák

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1970x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020