5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Příprava pokrmů 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Příprava pokrmů 1. období 1. stupně

žák

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • upravit stůl pro jednoduché stolování
  • připravit jednoduchý pokrm
  • chovat se vhodně při stolování
  • orientovat se v základním vybavení kuchyně
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1755x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020