2 Charakteristika základního vzdělávání

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

   Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje v oboru vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

2.1 Povinnost školní docházky
   Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až  43 školského zákona č. 561/2004 Sb.

2.2 Organizace základního vzdělávání
   Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a 47 školského zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a 50 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných upravují § 16 a 17 školského zákona a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání
   Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 53 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání
   Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a 55 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Poznámky k úpravám

   Informace o vyhlášce č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, se vydáním vyhlášky č. 27/2016 Sb. ruší. Proto byl odkaz na tuto vyhlášku nahrazen aktuální informací o § 16 novelizovaného školského zákona (který se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a o vyhlášce č. 27/2016 Sb.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 7540x od 2 leden 2016 do 17 březen 2018