Online setkání: UMÍTE TO S POHÁDKOU?

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo ve čtvrtek 14. 1. 2016.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 14. 1. 2016, 20:00
Umíte to s pohádkou?

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková nám už (nejen) o využití pohádek ve výuce angličtiny předškolních dětí povídala. Nyní se na pohádky podíváme zblízka a upřesníme si, zda opravdu ve výchově a vzdělávání využíváme celý jejich potenciál..

Anotace setkání:

Tématem setkání bude využití pohádek ve všech oblastech vzdělávání. V zahraničí je toto téma uváděno pod názvem Story-based CLIL.

Téma pohádky prolíná každodenní výukou v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné, pracovní výchově a tělovýchovných chvilkách. Velký přínos je ten, že podkladové materály jsou dvojjazyčné a tedy se dají využít buď jen v češtině, nebo angličtině, případně v kombinaci obou jazyků, kdy výuka toho nového je velice intenzivní, protože děti pracují s něčím, co znají už z rodného jazyka (odpadá překládání a vysvětlování pravidel a postupů).

Obsah a cíle setkání:
Pohádka nás naučí …
nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale také využít tematicky zaměřených písniček, říkanky, pohybové i didaktické hry. Učí děti poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičuje aktuální matematické operace od nejjednodušších (více/méně), ke sčítání, odčítání, násobení i dělení nebo nabízí mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky.
Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se všemu učí daleko rychleji, protože odpadá složité uvádění do situace a dlouhá motivace.
 
Společně se podíváme na to, jak využít možnosti, které pohádka nabízí.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům mateřských a základních škol, a to nejen angličtinářům a "jazykářům".
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Sylvie Doláková


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Ke stažení

Umite to s pohadkou.pptx

Prezentace v PowerPointu, tedy včetně zvukových stop.

40,6MB | Pátek, 15 leden 2016 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 15 leden 2016, 12:55
Pohled byl zobrazen 3182x od 7 leden 2016 do 18 duben 2024