Dotyková zařízení ve výuce

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0017; název projektu: Dotyková zařízení ve výuce; název příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

Realizace projektu Dotyková zařízení ve výuce byla zahájena 4. 11. 2014, datum ukončení bylo 30. 9. 2015. Příjemcem dotace byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a do projektu bylo zapojeno celkem 44 partnerů s finančním příspěvkem (základních a středních škol z Ústeckého a Libereckého kraje). Cílem projektu bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce. Projekt byl rozvržen do 4 klíčových aktivit, přičemž první aktivita byla zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bylo i vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologii pro integraci ICT do života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita byla zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají a které si v rámci projektu pořídí (např. tablety či jiné moderní technologie), a na využití ICT v oborových didaktikách (na základě stávajících i v rámci projektu nově akreditovaných kurzů DVPP). V klíčové aktivitě 3 byla vytvořena softwarová platforma, která k 30. 9. 2015 obsahuje 418 didaktických materiálů a 500 registrovaných uživatelů. Čtvrtá aktivita byla zaměřena na evaluaci dopadu projektu na školy vč. analýzy počátečního stavu a vyhodnocení dopadu vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu. Celkovým výstupem projektu jsou proškolení pedagogičtí pracovníci ze 44 základních a středních škol v Ústeckém a Libereckém kraji, včetně provedené evaluace dopadu projektu.

Web projektu

Výstupy - katalog aplikací

Výstupy - e-learninové kurzy

Název výstupu
ICT ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
ICT ve výuce íýziky na ZŠ a SŠ
Současné trendy elektronického obrazu se zaměřením na pohyblivý obraz a práci s animací v primární edukaci
Digitální obraz v proměnách a transformaci současné výtvarné tvorby, jeho manipulativní funkce
ICT ve výuce na prvním stupni základní školy
ICT ve výuce anglického jazyka
Moderní směry bezpečnostní politiky před nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně licencování a ochrany duševního vlastnictví
Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce
Moderní trendy využívání ICT ve výuce
Moderní směry cloudového řešení služeb včetně sdílených úložišť
Možnosti využití digitálního obrazu se zaměřením na mobilní zařízení
Vstup do kurzu:

Webová adresahttp://moodle.dotyk.ujep.cz

Uživatelské jméno: msmt

Heslo: projektDotykMZ_01

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio

Obsah:

Jméno Popis
file 1-ICT ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 2-ICT ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ, autor Pavel Pešat.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 3-Součas. trendy elektron. obrazu se zaměřením na pohyblivý .pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 4-Digitální obraz v proměnách a transformaci současné výtvar.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 5-ICT ve výuce na prvním stupni základní školy, autor Pavel .pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 6-ICT ve výuce anglického jazyka, autor Jana Pavlíková.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 7-Moder.směry bezpeč.politiky před nežádoucími vlivy 1.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 7-Moder.směry bezpeč.politiky před nežádoucími vlivy 2.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 8-Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení n.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 9-Moderní trendy využívání ICT ve výuce, autor Jan Krejčí.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 10-Moderní směry cloudového řešení služeb včetně sdílených ú.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
file 11-Možnosti využití digitálního obrazu se zaměřením na mobil.pdf výuková podpora pro kurzy realizované v rámci projektu - školení
Pohled byl zobrazen 1193x od 12 únor 2016 do 16 říjen 2019