INTERES - Informační technologie realizované spoluprací

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0035; název projektu: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací; název příjemce: Masarykova univerzita Brno
Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

Projekt INTERES - Informační technologie realizované spoluprací probíhal od října 2014 do září 2015. Řešitelský tým z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity ve spolupráci s externími lektory, mentory, tutory a experty oslovil jako partnery projektu 34 základních a středních škol, převážně venkovských do počtu 200 žáků. Pro pedagogické pracovníky partnerských škol bylo připraveno celkem 9 klíčových aktivit, které reflektovaly jednak znění Výzvy č. 51 MŠMT, jednak konkretizovaly potřeby škol v oblasti implementace dotykových technologií do vzdělávání. Díky vhodně definovaným klíčovým aktivitám projekt "žil" svůj jedinečný příběh, ale předně naplnil cíle a předčil očekávání všech aktérů, kteří se na něm podíleli. Stěžejní záležitostí projektu byl po celou dobu jeho trvání projektový web (KA01) - interes.kisk.cz, který díky samostatným sekcím pro ředitele, pedagogy, koordinátory ICT i administrativu zajišťoval komunikaci jednak uvnitř realizačního týmu, jednak s partnerskými školami, ale také s širší pedagogickou a odbornou komunitou. V intencích výzvy definující partnerským školám potřebu pořídit v rámci projektu dotyková zařízení byli ředitelé škol vzděláni ve veřejných zakázkách, a to na úvodním společném semináři, v závěru projektu se pak sešli opět, s cílem sdílet získané znalosti a zkušenosti a diskutovat nad možnostmi spolupráce (KA02). Implementace dotykových ICT do života škol probíhala individuálně a umožňovala individuální posun v kompetencích pedagogů, k čemuž sloužil jednak mentoring (KA03), jednak tři fáze vzdělávacích aktivit pro učitele (KA05, KA06, KA07). Pro zajištění udržitelného rozvoje ICT ve školách byl pro pedagogy partnerů určen e-learningový kurz Metodik ICT (KA04). Cílem řešitelského týmu bylo nabídnout pedagogům široké spektrum vzdělávacích aktivit včetně těch online - takovými byly webináře, které probíhaly samostatně podle aktuálního tématu nebo v podobě webinářové konference (KA08). S ohledem na dopad projektu na další rozvoj vzdělávání s ICT ve školách byl po celou dobu realizace projektu kladen důraz na evaluaci (KA09). Projekt INTERES zcela naplnil cíle definované v projektové žádosti. Byl proškolen dostatečný počet pedagogů v různých vzdělávacích aktivitách s tématem dotykové technologie ve školní praxi - všechny kurzy DVPP byly akreditovány. Všech 34 partnerských škol pořídilo v rámci projektu nové dotykové technologie, proběhlo zasíťování wi-fi. Podle individuálních preferencí byly pořízeny vhodné a funkční edukační aplikace do dotykových zařízení a další přídavné prvky ekosystému ICT. Pedagogům byly nabídnuty nové edukační platformy související s tématem projektu - jednak e-learningové kurzy jako jedna ze vzdělávacích platforem, dále pro ně realizační tým připravil mnoho webinářů a videotutoriálů.

Web projektu

Výstupy - e-learninové kurzy

IT kurzy

 • Kurz počítačové gramotnosti
 • Metodik ICT
 • Bezpečnost ICT
 • Informační bezpečnost
 • Základy práce s dotykovými zařízeními
 • Cloudové služby
 • Digitalizace v knihovnách
 • Nástroje pro on-line výzkumy

 Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Jak učit s dotykovým zařízením v dalších předmětech
 • Jak učit s dotykovým zařízením v němčině
 • Jak učit s dotykovým zařízením volnočasové aktivity
 • Jak učit s dotykovým zařízením v angličtině
 • Jak učit s dotykovým zařízením český jazyk se zaměřením na jazyk a komunikaci
 • Jak učit s dotykovým zařízením v chemii
 • Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ
 • Jak učit s dotykovým zařízením v prvouce
 • Jak učit s dotykovým zařízením v zeměpise
 • Jak učit s dotykovým zařízením v ZSV a občanské výchově
 • Jak učit s dotykovým zařízením v ICT
 • Jak učit s dotykovým zařízením v dějepise
 • Jak učit s dotykovým zařízením v matematice
 • Jak učit s dotykovým zařízením ve fyzice
 • Škola 21

Právní kurzy

 • Legislativní a etické zázemí při využívání ICT
 • Autorský zákon v kontextu školního prostředí

 Ostatní

 • Kurz práce s informacemi 2014
 • Veřejné zakázky
Jak vstoupit do vybraného kurzu:
Prostředí Moodle:  http://kurzy.knihovna.cz/
Uživatelské jméno: interes
heslo: interes0035

Výstupy - interaktivní učebnice

Tři interaktivní publikace s videotutoriály zaměřené na využití tabletů s různými operačními systémy ve výuce i jiné školní praxi.

Výstupy - záznamy z konferencí

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV0imKrAcRszQbjJ7WR6bBTl8So3_0R_w

 • David Yilma – Zkušenosti s digitálními technologiemi ze školy v Anglii
 • Iva Jelínková, Lenka Říhová– Co mohou mobilní technologie přinést do speciálního vzdělávání
 • Jan Berki – Kde má ICT své místo?
 • Daniela Růžičková – Jak se připravit na výuku s ICT
 • Barbora Grečnerová – Výsledky IT Fitness 2014
 • Ondřej Neumajer – Učitelé mají tablet. A co dál?
 • Martina Nebeská – ETWINNING
 • Jiří Mašek – Inspirace ze ZŠ Deblín
 • Vladimír Soukop – Elektronická učebnice eŠkola
 • Alena Kušková – inspirace ze ZŠ Dražovice
 • Pavla Kovářová – Profil Škola21 projektu INTERES
 • Denisa Šnédarová – GeoStar a Google Earth ve výuce zeměpisu
 • Hana Sychrová – Aplikace Claricketch
 • Radmila Malá – Učitel a jeho tablet
 • Iveta Jansová – Cloudy pro efektivní vzdělávání
 • Petr Naske – Myslet informaticky? Výzva pro učitele všech aprobací
 • Janek Wágner – O novém železe, oblacích a otevřenosti
 • Josef Mach – Elektronické portfolio učitele
 • David Yilma – Nový tablet ve třídě
 • Pavlína Mazáčová – Univerzita a otevřené vzdělávací zdroje
 • Anna Šlechtová –Didaktické využití nástrojů
 • Dan Lessner – Dobré zdroje pro učitele
 • Jan Zikuška –Kurz práce s informacemi
 • Jan Berki – Děti a internet
 • Michal Černý – Nástroje na práci s poznámkami v tabletu
 • Radka Nedbalová – Kurátorství v práci učitele
 • Káča Hořavová – Jak zapojit několik tabletů do výuky
 • Jiří Bilík – propojení tabletu s okolím
 • Ondřej Neumajer – Rady pro ředitele

Kolekce publikovaných výstupů na Metodickém portálu RVP.CZ

Interes
Autor: Michal Černý

Blogové příspěvky, články a digifolia vytvořená v rámci projektu Interes. http://interes.kisk.cz/

NázevPopisTyp
Němčina s dotykovými zařízenímidigifolio
Anglický jazyk s dotekovým zařízenímdigifolio
Tablety v hodinách českého jazyka na 2. st. ZŠ a na SŠdigifolio
Čeština na 1. stupni hrou - využití dotykových zařízenídigifolio
Dotyková zařízení v chemiidigifolio
Informatika (nejen) s dotykovými zařízenímidigifolio
Využití dotykových zařízení ve výuce dějepisudigifolio
Fyzika (nejen) s dotykovými zařízenímidigifolio
Informační vzdělávání pomocí tabletudigifolio
Matematika 2.stupeň ZŠ a SŠ vč.využití dotykového zařízenídigifolio
Dotyková zařízení v hodinách prvouky digifolio
Deset zajímavých videí o tabletech ve školedigifolio
Šest činností, při kterých učiteli pomůže tabletčlánek
Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICTčlánek
3D tisk ve školním prostředíčlánek
Interaktivní tabule: Open Sankoré a Smart Notebookčlánek
Výukoví roboti: nástroj pro rozvoj algoritmického myšleníčlánek
Využití dotykových zařízení ve výuce němčinyblogový příspěvek
Zkušenosti s dotykovým zařízením ve výuce matematiky na 2.stupni ZŠ a SŠblogový příspěvek
Výuka angličtiny pomocí tabletublogový příspěvek
Využití dotykového zařízení pro volnočasové aktivityblogový příspěvek
Rozvoj prvopočátečního čtení a psaní pomocí tabletublogový příspěvek
Vybrané aplikace do chemie pro tabletyblogový příspěvek
Dotyková zařízení ve výuce zeměpisu aneb Česká republika v kapseblogový příspěvek
Výuka hodin pomocí tabletublogový příspěvek
Tablet (nejen) v hodinách dějepisu pětkrát jinakblogový příspěvek
Pět a jeden nástroj pro práci s tabletem ve výuce fyzikyblogový příspěvek
Bibblio – kurátorství vzdělávacího obsahu v praxiblogový příspěvek
Vybrané nástroje na podporu digitálního kurátorstvíblogový příspěvek
Učitel21: úvahy nad možnými východisky standardublogový příspěvek
Online nástroje pro tvorbu nástěnek ve školním prostředíblogový příspěvek
Digitální kurátorství a pedagogické teorieblogový příspěvek
Učitel jako digitální kurátor: kompetenční modelyblogový příspěvek
Digitální knihovnyblogový příspěvek
Informační a datové kurátorstvíblogový příspěvek
Digitální informační kurátorstvíblogový příspěvek
Dotyková zařízení a chemiedigifolio
e-kurzy práce s tabletydigifolio

Ekosystem IT ve škole

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio
Pohled byl zobrazen 1258x od 16 únor 2016 do 17 listopad 2019