Aktuální doplnění a úpravy průvodce

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Aktuální doplnění a úpravy průvodce
                                                                                                                                                                                               

Zde se nachází informace o doplnění nebo úpravách v Průvodci upraveným RVP ZV.

16. srpna 2018 byl vložen příklad IVP pro žáka s dvojí výjiměčností – Plány PLPP a IVP.

5. června 2018 byly vloženy další příklady IVP a PLPP ke stažení – Plány PLPP a IVP.

7. května 2018 byla vložena videoukázka prezentující diagnostiku žákovské prekoncepce o mentálním postižením

18. prosince 2017 byly vloženy nové příklady PLPP a IVP ke stažení – Plány PLPP a IVP

24. října 2017 byly vloženy aktualizované vzory individuálních vzdělávacích plánů s platností od 1. 12. 2017 – Plány IVP a PLPP

12. října 2017 byl zpřístupněn RVP ZV 2017 se zvýrazněnými změnami v  textu kapitol 5 a 8. – RVP ZV 2017 se zvýrazněnými změnami

25. srpna 2017 byly vloženy příklady dobré praxe zpracování ŠVP – PDP zpracování ŠVP

27. července 2017 byly vloženy příklady IVP spolu s příkladem vyhodnocení naplňování IVP – Plány IVP a PLPP

29. května 2017 byly doplněny odkazy na webináře na téma autismus – Vzdělávání žáků s PAS

3. května 2017 byly do RVP ZV vloženy závazné očekávané výstupy tělesné výchovy – plavání.

3. května 2017 byly vloženy dotazy s odpověďmi do sekce Úpravy ŠVP

21. dubna 2017 byla vložena nová virtuální hospitace ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením – Specifika vzdělávání žáků se SVP (virtuální hospitace)

20. dubna 2017 byly doplněny odkazy na materiály pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem – Žáci s odlišným mateřským jazykem

30. března 2017 byla vložena virtuální hospitace hodiny českého jazyka s žáky se specifickými poruchami učení

29. března 2017 byly doplněny kapitoly specifik vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – Žáci se specifickými poruchami učení

23. března 2017 byly doplněny kapitoly specifik vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností – Žáci s narušenou komunikační schopností

22. března 2017 byly doplněny kapitoly specifik vzdělávání žáků se zrakovým postižením – Žáci se zrakovým postižením (jednotlivé kapitoly)

15. září 2016 byly doplněny kapitoly se základními informacemi o poruchách chování - Úvodní stránka specifik poruch chování

14. září 2016 byly doplněny kapitoly specifik vzdělávání žáků se sluchvým postižením - Úvodní stránka specifik vzdělávání žáků sluchově postižených

červenec - srpen 2016 byly průběžně doplňovány příklady do výuky pro žáky s LMP k jednotlivým ttématů do všech vzdělávacích oborů a některé odpovědo na často kladené otázky - k učebnímu plánu, k předmětům speciálně pedagogické péče a k ŠVP

13. června 2016 byly opravena verze RVP ZV 2016 se zvýrazněnými změnami vzhledem k RVP ZV 2013 (opravy se týkaly číslování nadpisů)

12. května 2016 byly doplněny pro inspiraci zbývající příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu vždy je najdete v dané vzdělávací oblasti

10. května 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk pro II. stupeň a Další cizí jazyk 

8. května 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Český jazyk pro II. stupeň, Matematika pro II. stupeň Informační a komunikační technologie pro II. stupeň a Výchova k občanství 

5. května 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie pro I. stupeň 

3. května 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce pro I. stupeň

2. května 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Český jazyk pro I. stupeň

 A byla doplněna a upravena část Úpravy ŠVP o informaci o způsobech promítnutí minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

30. dubna 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, v Cizím jazyce pro I. stupeň, ve Výtvarné výchově pro I.stupeň a Hudební výchově pro I. stupeň

27. dubna 2016 byly doplněny pro inspiraci příklady konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu v Matematice pro I. stupeň a v Tělesné výchově pro I. stupeň 

25. dubna 2016 byl doplněn příklad zpracování PLPP a odkaz na Metodiku pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v tématu Plány IVP a PLPP

15. dubna 2016 byla doplněna "barevná" verze RVP ZV ke stažení v části O průvodci a úpravách RVP ZV

15. března 2016 byly doplněny odpovědi v tématu Úpravy ŠVP v části často kladené otázky

14. března 2016 byly připojeny stránky věnované formativnímu a sumativnímu hodnocení žáků ve škole

Navigace

«  O průvodci a úpravách  «

  Úpravy ŠVP 

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 32414x od 23 únor 2016 do 10 prosinec 2023