Výuková řada pracovních materiálů k matematice

Přidat do kolekce

Páťáci a matematika

Publikováno v modulu DUM

Páťáci a matematika I. Poznáváme další přirozená čísla

Téma Poznáváme další přirozená čísla navazuje na osmé téma kolekce Čtvrťáci a matematika, v němž se žáci seznámili s čísly třídy miliónů. V tomto tématu se seznámí s čísly třídy miliard a objasní se jim, že řada přirozených čísel je nekonečná, ke každému přirozenému číslu je možné určit číslo, které je o jednu větší, „každé přirozené číslo má svého následovníka“. V tomto tématu si žáci procvičí čtení a psaní až dvanácticiferných čísel, rozvinutý zápis takových čísel, jejich přirozené uspořádání a porovnávání a jejich zaokrouhlování. Žáci pracují s pracovními listy, po spuštění prezentace si mohou řešení úloh opravovat samostatně podle tabule.

Obsah:

Jméno Popis
folder 5M. 2 Páťáci a matematika II Sčítáme, odčítáme i přes miliardu Téma Sčítáme, odčítáme hodně velká čísla navazuje na 1. téma kolekce Páťáci a matematika, v němž se žáci seznámili s čísly třídy miliard i většími a na téma X, kolekce Čtvrťáci a matematika, v němž se žáci naučili sčítat a odčítat pamětným i písemným postupem čísla do miliónu. V tomto tématu se obdobným způsobem naučí sčítat a odčítat miliardy. V aplikačních úlohách poznají že je i v běžném životě potřeba ovládat sčítání a odčítání takto velkých čísel. Žáci pracují s pracovními listy, po spuštění prezentace si mohou řešení úloh opravovat samostatně podle tabule.
folder 5M. 3 Páťáci a matematika, Opakování geometrie Téma Opakujeme si geometrii je shrnutím, upevněním učiva geometrie, které žáci poznali v minulých ročnících. Jsou to především témata 2M. 4 Vyznačujeme body, 2M. 6 Úsečka, 2M. 10 Přenášení úseček, 3M. 6 Rovina, polorovina, 3M 4 Délka úsečky, 4M 12 Přímá a nepřímá úměrnost. Novým učivem je zde zavedení symbolů ϵ, ∉- je (není) prvkem, je (není) částí, náleží (nenáleží).
folder 5M. 4 Páťáci a matematika IV Násobíme dělíme čísla do moiliardy
matematika
Pohled byl zobrazen 620x od 27 duben 2016 do 19 květen 2019