Dotkněme se budoucnosti

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0018; název projektu: Dotkněme se budoucnosti; název příjemce: T-E- VPardubice, s. r. o., IČ: 28785878

Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

Základním cílem projektu je uspokojit neustále se rozšiřující požadavky na kvalitní a koncepční vzdělávání v segmentu informačních technologií, které z velké části vycházly od dlouhodobých partnerů žadatele z řad škol a pedagogické veřejnosti. Celková koncepce projektu i jeho dílčí cíle byly od začátku konzultovány se všemi partnery, a to nejen na úrovni vedení škol, ale i na úrovni konkrétních pedagogů. Projekt Dotkněme se budoucnosti využíval předchozích oboustranných pozitivních zkušeností se vzděláváním cílové skupiny (včetně fungujících vztahů mentor x lektor x pedagog). Kromě jiných měl za cíl prohloubit stávající vazby v komunitě napojené na portál pro interaktivní výuku www.activucitel.cz a nabídnout možnost zefektivnění a rozšíření předmětů činnosti v rámci tohoto společenství (včetně rozšíření výukového obsahu a metodik pro dotyková zařízení, rozšíření komunikačních kanálů, vytvoření oborových diskusí a burz nápadů, vytvoření nabídky nových forem vzdělávání atp.). Projekt Dotkněme se budoucnosti plynule navázal na předchozí projektovou činnost žadatele (vzdělávání v oblasti interaktivní a experimentální výuky) a stal se přirozeným mostem, usnadňujícím cestu od v současnosti převažující frontální výuky k další přirozeně přicházející formě vyučování -1:1, resp. BYOD, kdy je centrum všeho dění při vyučovací hodině posunuto z prostoru „kolem tabule"; do vlastní lavice žáka, efektivně propojené se stávajícím vybavením učebny, prostřednictvím školního či svého zařízení.

Projekt byl koncipován tak, aby byly naplněny cíle, stanovené pro cílovou skupinu (ve všech úrovních):

  • vedení škol - schopnost integrace nového ICT do stávajícího systému školy, pochopení a reálná schopnost orientace v problematice veřejných zakázek a bezpečnosti v ICT oblasti, zvládnutí procesu řízení změny
  • ICT metodici - získání know - how pro využití přicházejících technologií od mentorů/kolegů z praxe, kde již tyto technologie fungují (nejen v rukou pedagoga, ale i na vyšších úrovních - 1:1), získání cenných praktických zkušeností „z budoucnosti";, schopnost integrace nového ICT do stávajícího systému školy, schopnosti poskytnout metodickou podporu napříč všemi obory a tématy vyučovanými na dané škole v souladu s jejím školním vzdělávacím plánem (ŠVP) dle individuálních požadavků konkrétních učitelů
  • učitelé - využití přirozené návaznosti na dosavadní systém vzdělávání a rozšíření jeho forem (webináře, online diskuse) i témat (využití mobilních dotykových zařízení v procesu přípravy na výuku a při výuce samotné), nastínění nových možností v oblasti ICT za aktivního využití dosavadních znalostí a dovedností a nového i stávajícího vybavení. 

Univerzální ideou a cílem projektu Dotkněme se budoucnosti bylo navázat na dosavadní vzdělávací činnost žadatele směrem ke komunitě Activučitelů a posunout ji k novým, jasně definovaným, doposud však neřešeným tématům.

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio
Pohled byl zobrazen 710x od 29 duben 2016 do 16 říjen 2019