Hledáme spolupracovníky pro tvorbu metodických materiálů pro školy v rámci společného vzdělávání

od Společné vzdělávání

Cílem spolupráce je: získat příklad inspirativní praxe výukových situací, aktivit či vyučovacích hodin za jednotlivé předměty, které budou přínosem pro ostatní pedagogy.

Přidat do kolekce

Hledáme spolupracující školy, pedagogy, kteří by se s námi podíleli na přípravě metodických materiálů pro ostatní kolegy, kteří se ve svých třídách setkají s žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení a chování, s autismem. 

Cílem spolupráce je získat příklad inspirativní praxe výukových situací, aktivit či vyučovacích hodin za jednotlivé předměty, které budou přínosem pro ostatní pedagogy. 

Forma výstupu: popis výukové situace/aktivity či vyučovací hodiny se zaměřením na cíl hodiny, výukové metody, hodnocení atp. s ohledem na možnosti a předpoklady konkrétního žáka.

Odměna bude hrazena formou DPP. Předpokládáme výstup ve WORD formátu a případnou konzultaci k jeho zveřejnění.

Kontakty

Jitka Jarníková, jitka.jarnikova@nuv.cz

Renata Votavová, renata.votavova@nuv.cz

Pohled byl zobrazen 1291x od 3 červen 2016 do 19 leden 2019