TZ: Testy a domácí úkoly vypracovávají žáci a studenti nejraději na tabletech

od MŠMT: konference, semináře, informace

Praha, 13. března 2017

Používání moderních technologií na základních a středních školách výuku zatraktivnilo, zkvalitnilo a zpestřilo. Uvedlo to 92 procent učitelek a učitelů v anketě, která proběhla v rámci projektu Škola dotykem. Ten už třetím školním rokem realizuje nezisková organizace EDUkační LABotaroř (EDULAB) za podpory společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak na 12 školách a na třech pedagogických fakultách v České republice. Celkem je do něj zapojeno více než 1000 žáků a 100 učitelů. 

Přidat do kolekce

 

Dalším velkým přínosem výuky v digitálních učebnách a začlenění tabletů mezi běžné učební pomůcky je zlepšení digitálních kompetencí, a to nejen u žáků, ale také pedagogů. Téměř 90 procent z celkem 27 dotázaných uvedlo, že zatímco před vstupem do projektu Škola dotykem by své schopnosti a znalosti při používání ICT technologií ve výuce oznámkovali trojkou, v současné době by se ohodnotili dvojkou.

„Na začátku projektu Škola dotykem jsme měli vizi. Učitelé a žáci si zvýší své digitální kompetence, studenti se naučí pracovat s informacemi, kriticky myslet a přestanou moderní technologie vnímat pouze jako hračku. Také jsme považovali za důležité setkávat se s učiteli a poskytovat jim kontinuální metodickou podporu. Podle zpětné vazby se nám vše zmíněné podařilo, což považuji za obrovský úspěch,“ řekl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Drtivou většinu žáků a studentů podle dotázaných pedagogů výuka s tablety baví a do školy se těší. Nejraději na nich vypracovávají testy, písemné zkoušení, domácí úkoly, a také hledají nové učivo a aktuální informace. „Žáci se naučili vnímat tablet ne jako hračku a stejně tak začali používat i svůj mobil,“ uvedla Lenka Cvešprová, výchovná poradkyně ZŠ Školní v Lounech. Petra Červenská, učitelka Gymnázia U Libeňského zámku v Praze 8, napsala: „Studenti jsou bez problémů schopni pracovat na úkolech samostatně, nepotřebují učitelskou podporu při manipulaci s dotykovými technologiemi.“ Dvě třetiny učitelů dále shodně uvedly, že žáci a studenti mezi sebou více komunikují a vzájemně si pomáhají, čímž se v digitálních třídách posílila týmová spolupráce. Jsou aktivnější, lépe pracují s internetem a třídí informace. Zkrátka mají chuť se učit, poznávat a vytvářet nové věci.

 Na otázku, z čeho měli před vstupem do projektu Škola dotykem největší obavy a zda se potvrdily, asi 70 procent učitelek a učitelů odpovědělo, že z reakce okolí, svých kolegů a také rodičů vyučovaných dětí a studentů, protože šlo o něco nového. Všichni také shodně uvedli, že se jejich obavy nepotvrdily.

„Do projektu jsme vstupovali s cílem ukázat potenciál dotykových technologií ve vzdělávání a potvrdilo se, že jejich vhodným zapojením profitují ne jenom žáci ale i učitelé. Určitá znalost digitálních dovedností je v dnešní době nutností, a to u všech věkových kategorií. Mile nás překvapilo i to, že výuka s tablety zlepšila i jiné dovednosti, a to zejména ty měkké jako týmová práce, lepší komunikace a schopnost prezentovat. Navíc vyrostli i samotní učitelé, kteří překonali počáteční strach a obavy z nového a teď své zkušenosti sami dále zdokonalují a šíří dál,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

 O projektu Škola dotykem:

Projekt Škola dotykem byl postupně rozšířen o navazující projekty Škola dotykem AKADEMIE, Škola dotykem UNIVERZITA a Škola dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 základních a středních škol a tři pedagogické fakulty. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici tablety, interaktivní obrazovky a další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

 O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

 O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.:

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, tiskáren, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Novinky naleznete v Samsung Newsroom na stránkách news.samsung.com.

Samsung se snaží svým vlivem v inovacích a technologiích přispět k lepší společnosti. Skrze programy v rámci společenské odpovědnosti, jako jsou Digital Academies a Smart Classrooms, usilujeme o zlepšení školních i pracovních poměrů napříč celou Evropou. Programy se v každé zemi pokoušíme ušít na míru, aby co nejlépe odpovídaly tamnímu trhu.

 

Více informací na:www.samsung.com/cz/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/index.html.

Pro více informací kontaktujte:

Michal Orság, ředitel organizace

e-mail: morsag@edulabcr.cz, tel.: 728 813 261

Alena Maršálková, koordinátorka pro média

e-mail: amarsalkova@edulabcr.cz, tel.: 730 870 013

Pohled byl zobrazen 208x od 14 březen 2017 do 23 listopad 2017