Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Oblast tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovního vyučování

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

V těchto předmětech mívají problémy žáci s vývojovou poruchou koordinace (Developmental Coordination Disorder, DCD), čili dyspraktici. Koordinační problémy nelze vysvětlit žádnou neurologickou nemocí ani opožděným kognitivním vývojem. Děti s dyspraxií jsou častěji samotářské, sociálně izolované, hůře navazují přátelství, mají nízké sebevědomí, domnívají se, že za jejich problémy je zodpovědný někdo jiný nebo okolí samo (např. řeknou, že lavice jim skočila do cesty, a proto upadly, papír a tužka jsou špatné, proto se jim nepovedl obrázek atd. aj). Nedostatek kontroly nad sebou samým se někteří snaží kompenzovat kontrolováním ostatních nebo snahou manipulovat se situací. Děti s dyspraxií jsou proto často negativní, vzdorné a manipulativní. Následkem vypětí, které tyto děti za celý den prožívají, bývají časté somatické obtíže.

Pohled byl zobrazen 906x od 28 březen 2017 do 4 březen 2021