Doporučené nástroje pro ověřování očekávaných výstupů

od MŠMT: konference, semináře, informace

Metodický materiál s příklady výukových situací. Text neprošel jazykovou korekturou.

Přidat do kolekce

Národní ústav pro vzdělávání vytvořil na podnět Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy metodické doporučení Nástroje pro ověřování očekávaných výstupů RVP ZV, jehož cílem je poskytnout učitelům přehled nástrojů, které je vhodné využívat při ověřování očekávaných výstupů v celém spektru vzdělávacích oborů. Jedná se o praktické příklady, které vycházejí ze zkušeností z výuky. Nejde o vyčerpávající přehled všech nástrojů, které lze k ověřování výsledků vzdělávání využívat, ale spíše o určitou škálu nástrojů používaných v praxi, které by mohly být inspirací k přemýšlení o tom, jak je různě kombinovat, doplňovat a využívat napříč různými vzdělávacími obory či je podle jejich obsahu modifikovat. V závěru metodického doporučení je uveden přehled o tom, kde je možné získat další informace týkající se dané problematiky.

Nastroje_overovani_úpravy II.doc

446KB | Pondělí, 03 duben 2017 | Detaily
Pohled byl zobrazen 227x od 3 duben 2017 do 24 listopad 2017