Online setkání: ŽÁK S PAS V KOLEKTIVU TŘÍDY: PRÁCE S KOLEKTIVEM SPOLUŽÁKŮ, PREVENCE ŠIKANY, PODPORA VZTAHŮ

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo ve čtvrtek 13. 4. 2017.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 13. 4. 2017, 20:00
Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů

Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je takováto intervence naopak na škodu? Těmto a dalším otázkám se bude Lenka Bittmannová věnovat ve webináři na téma: Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů

Stručná anotace:

Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. Jednou z možností, jak podpořit pozitivní klima ve třídě, jsou besedy pro spolužáky dětí s autismem. Při nich je třeba respektovat určité zásady vedení. Jinak probíhá beseda na prvním stupni škol, jinak na stupni druhém či střední škole. Mnohdy je potřeba organizovat i besedy s pedagogy a mimořádné třídní schůzky. 

Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno jak pro odbornou veřejnost (učitele, asistenty pedagoga, vedení školy, poradenské pracovníky ve škole, speciální pedagogy, pracovníky SPC), tak pro rodiče dětí s PAS i ostatní osoby, které se setkávají s dětmi s touto diagnózou.

Setkání je ZDARMA.
Lektorka:
Mgr. Lenka Bittmannová - působí ve Speciálně pedagogickém centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a mimo jiné se věnuje různým typům besed.

Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Videozáznam setkání

Ke stažení

Žák s PAS v kolektivu třídy.pdf

prezentace

1,1MB | Čtvrtek, 13 duben 2017 | Detaily

Jak můžeš pomoci spolužákovi s autismem.pdf

příloha

146,2KB | Čtvrtek, 13 duben 2017 | Detaily

Kam se obrátit.pdf

příloha

210,5KB | Čtvrtek, 13 duben 2017 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 4740x od 13 duben 2017 do 30 květen 2024