TZ: Do aktivit vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř se v průběhu školního roku zapojilo na 65 tisíc žáků a studentů

od MŠMT: konference, semináře, informace

Praha, 29. června 2017

Projekty Školka hrou, Škola dotykem, Program podpory digitalizace škol a vydání publikace Zavádění formativního hodnocení, to jsou hlavní aktivity, které v končícím školním roce realizovala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Zapojilo se do nich 3000 mateřských, základních, středních a vysokých škol, 20 tisíc pedagogů a 65 tisíc žáků a studentů. 

Přidat do kolekce

Stěžejní aktivitou v oblasti předškolního vzdělávání je projekt Školka hrou, který EDULAB realizuje již druhý školní rok. V 16 Metodických centrech probíhaly po celý rok bezplatné metodické dny a nově také akreditované 16hodinové kurzy čtenářské a matematické pregramotnosti. Ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Krajským úřadem Kraje Vysočina se uskutečnily semináře Školka hrou v praxi, které byly zaměřeny na nové trendy a možnosti rozvoje předškolního vzdělávání. Zúčastnilo se jich přes 100 ředitelek a učitelek MŠ. Pro mateřské školy byl vytvořen Vzdělávací box Školka hrou a EDULAB přišel i s nabídkou odborného poradenství při přípravě projektu a podání projektové žádosti na čerpání dotací ze Šablon pro MŠ a ZŠ I, které vyhlásilo MŠMT.V květnu proběhla konference Budoucnost předškolního vzdělávání za účasti 200 pedagogů a odborníků. Tématem akce byla podpora předškolního vzdělávání v intencích posledních legislativních změn. Také se podařilo navázat spolupráci se středními pedagogickými školami. Využívání moderních pomůcek a jejich smysluplné a metodicky správné používání v praxi se studentky a studenti budou učit podle metodických a didaktických materiálů Školka hrou.

 „Spolupráce s mateřskými školami nás velmi těší. Našich 48 lektorů proškolilo v metodických centrech na 1500 učitelek a učitelů a zpětná vazba je jednoznačně pozitivní. Novou výzvou pro nás byly akreditované kurzy čtenářské a matematické pregramotnosti, které vznikaly pod vedením Miluše Vondrákové, metodičky pro preprimární a primární edukaci. Obsah kurzu spoluvytvářely učitelky z partnerských mateřských škol ve snaze nabídnout účastníkům kurz, který bude maximálně využitelný v praxi. A to se jim povedlo,“ konstatoval Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

 Projekt Škola dotykem má za sebou třetí školní rok. V roce 2016 byly na univerzitách V Hradci Králové, Českých Budějovicích a Olomouci vybudovány digitální učebny, ve kterých se na svou profesi připravují budoucí pedagogové, kteří zároveň vytváří učební materiály. V průběhu června se tyto digitální třídy otevřely všem školám a veřejnosti. „V rámci akce Škola dotykem ROADSHOW si žáci a učitelé základních a středních škol vyzkoušeli, jak vypadá využití digitálních technologií ve výuce. Naši lektoři předvedli také ukázky tradiční i netradiční práce s moderními pomůckami. Roadshow navštívilo na 300 žáků a 20 učitelů,“ dodal Michal Orság. Další aktivity se uskutečnily ve specializovaných prostorech Centra robotiky v Plzni. Od loňského října tam v rámci projektu Škola dotykem HRAVĚ probíhaly bezplatné workshopy pro žáky i učitele a soutěž Škrábej, kotě.

Do 5. ročníku projektu Program podpory digitalizace škol se zapojilo 3000 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V rámci benefitů měly školy bezplatný přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz, na kterém je více než 50 tisíc digitálních vzdělávacích materiálů. Do projektu se zapojili další partneři, společnosti Tutor, Cautor a projekt Čtení pomáhá a poskytli školám nové benefity.

„Dále pokračujeme ve vydávání publikací. Na začátku školního roku jsme spolu s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá, vydali knihu Zavádění formativního hodnocení, která u učitelů vyvolala velký zájem. Proto jsme ve spolupráci s PedF UK uspořádali seminář zaměřený právě na formativní hodnocení,“ řekl ředitel Michal Orság.

V současné době připravují lektoři EDULABu aktivity na příští školní rok. I nadále se budou plně věnovat potřebám učitelů, kteří se mohou těšit na další publikace, nové projekty a vzdělávací kurzy pro mateřské, základní a střední školy.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.

 

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Michal Orság, ředitel

e-mail: morsag@edulabcr.cz, tel.: 728 813 261

 

Alena Maršálková, koordinátorka pro média

e-mail: amarsalkova@edulabcr.cz, tel.: 730 870 013

Pohled byl zobrazen 253x od 30 červen 2017 do 21 říjen 2017