TZ: Moderní technologie mění přípravu budoucích pedagogů

od MŠMT: konference, semináře, informace

Praha, 6. listopadu 2017

Mezi důležité kompetence učitele patří kritické myšlení, komunikační schopnosti a informační gramotnost. Učení je celoživotní proces a tablet není hračka, ale učební pomůcka. To je jen úzký výběr témat, o kterých se hovořilo na konferenci s názvem Jsme připraveni?, kterou na začátku listopadu pořádala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Přidat do kolekce

V úvodním příspěvku seznámil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc účastníky konference, kterých se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sešlo na 130 z celé republiky, s plněním opatření projektu Strategie digitálního vzdělávání. Nejprve uvedl, co se daří plnit a poté také to, co naopak plnění strategie brzdí. „V prvé řadě je to uvědomění si nás všech, celé společnosti, jaké změny díky technologiím nastávají na trhu práce, v životě společnosti, v komunikaci, v učení, ve vzdělávání. Druhá věc jsou finanční prostředky, protože pokud chceme, aby se nám proměnilo vzdělávání, tak školy musí mít potřebné vybavení proto, aby učitelé i žáci mohli pracovat s digitálními technologiemi a to aktivně a ne, aby se pasivně dívali na někoho, kdo s nimi pracuje.“

Jakou roli mohou hrát technologie v přírodovědném vzdělávání, představil profesor Martin Bílek z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prezentoval možnosti internetu a technologií při sběru a zpracování dat, simulacích pokusů, modelování a dalších činností ve výuce přírodovědných předmětů. Pohled na význam proměny vzdělávání ze strany soukromého sektoru zprostředkoval účastníkům generální ředitel společnosti EDUA Group David Vrba. Zdůraznil, že po ukončení studia na vysoké škole vzdělávání člověka nekončí. „Učení je práce, je to součást pracovní doby. A pokud bych měl odpovědět na otázku, zda jsme připraveni na moderní technologie a umíme je využívat, pak řeknu, že jsme schopni se na ně připravit, ale nejsme schopni predikovat, co se stane za 10 let,“ prohlásil.

Filozofický náhled na celé téma představil Miroslav Procházka z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zamýšlel se nad vlivem způsobu života dospělých na děti a apeloval na posílení filozofického rozměru pedagogické profese. V odpoledním bloku vystoupila také Martina Maněnová z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Jiří Pospíšil za Univerzitu Palackého v Olomouci. Všechna zmíněná pracoviště jsou zapojena do projektu Škola dotykem UNIVERZITA, který je pokračováním úspěšného projektu Škola dotykem, zahájeného v roce 2014. V rámci projektu vznikly na vysokých školách tabletové učebny, ve kterých se nyní připravují na své povolání budoucí učitelky a učitelé.

Na otázku, uvedenou v názvu konference, odpověděl ve svém vystoupení také Daniel Pražák z iniciativy Otevřeno, který je zároveň studentem pedagogické fakulty a vyučujícím na základní škole. „Připraveni zatím nejsme, ale intenzivně na tom pracujeme a v pohledu dopředu jsem optimista. V současné době, kdy máme velké množství informací pohromadě, dostupné na jedno kliknutí mobilu se musíme zdokonalit právě v digitální a mediální gramotnosti. Člověk si s tím přívalem informací musí poradit. Naučit se kde je hledat, jak je porovnávat a třídit. Moderní technologie jsou skvělým prostředkem jak se k informacím dostat.“

Ředitel vzdělávací organizace EDULAB Michal Orság zmínil výsledky šetření, podle kterých jen 40 procent absolventů fakult, které připravují budoucí učitele, skutečně nastoupí do školství. „Učitelů máme v České republice dostatek, jen je potřeba jim poskytnout takové podmínky, aby školství dali přednost před soukromým sektorem. Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom nástup nových učitelů podpořili a zvýšili jejich prestiž ve společenském diskurzu. Realizujeme vzdělávací workshopy, vydáváme publikace pro učitele, poskytujeme jim metodickou podporu a celé téma přibližujeme i laické veřejnosti. Pokud mám odpovědět na otázku, zda jsme připraveni, pak za EDULAB říkám, že ano,“ ukončil své vystoupení Michal Orság.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.

 

O projektu Škola dotykem:

Projekt Škola dotykem byl postupně rozšířen o navazující projekty Škola dotykem AKADEMIE, Škola dotykem UNIVERZITA a Škola dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol a 3 univerzity. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici tablety, interaktivní obrazovky a další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

 

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.:

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a utváří budoucnost pomocí převratných idejí a technologií. Nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných zařízení, tabletů, fotoaparátů, domácích spotřebičů, lékařského vybavení, síťových systémů, polovodičů a LED řešení. Novinky naleznete v Samsung Newsroom na stránkách news.samsung.com.

 

Pro více informací kontaktujte:

Michal Orság, ředitel

e-mail: morsag@edulabcr.cz, tel.: 728 813 261

 

Alena Maršálková, koordinátorka pro média

e-mail: amarsalkova@edulabcr.cz, tel.: 730 870 013

Konferenci zahájil děkan PedF UK prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

(Autor: Klára Horáčková)

Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství hovořil o Strategii digitálního vzdělávání

(Autor: Klára Horáčková)

Ředitel vzdělávací organizace EDULAB Michal Orság při svém vystoupení

(Autor: Klára Horáčková)

Konference se zúčastnilo na 130 učitelek a učitelů v celé ČR

(Autor: Klára Horáčková)

Pohled byl zobrazen 127x od 6 listopad 2017 do 22 listopad 2017