Dejme novou šanci druhotným surovinám (soutěž)

od MŠMT: konference, semináře, informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo 2. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Přihlášky do soutěže se vyplňují na htpps://druhotnasurovina.mpo.cz v termínu do 31. března 2018.

Přidat do kolekce

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti. Nahrazovat primární zdroje druhotnými surovinami je odpovědné, udržitelné a chytré.

Vítězové soutěže získají ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné nebo zážitkové ceny. Vítězné projekty a díla budou následně prezentovány široké odborné i občanské veřejnosti.

Kritéria soutěže a další podrobnosti jsou uvedeny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz, kde jsou pro inspiraci i výsledky 1. ročníku soutěže, včetně Katalogu vítězů a nominovaných.

Více informací naleznete rovněž v příloze.

Pohled byl zobrazen 126x od 14 únor 2018 do 20 červenec 2018