Odborný seminář Čtenářská pregramotnost v praxi

od Čtenářská gramotnost

Čtenářská pregramotnost je soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v době do šesti let věku, která respektují veškerá vývojová specifika daného období. Nejedná se tedy o systematické učení se číst a psát, ale o vytváření předpokladů pro čtenářskou gramotnost. 

Přidat do kolekce

Obrázek

Textové pole

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pořádá 11. května 2018 odborný seminář Čtenářská pregramotnost v praxi. Akce se koná v zasedací místnosti NK ČR, 1. patro, ředitelská chodba od 10.00 hod.

 

Čtenářská pregramotnost je soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v době do šesti let věku, která respektují veškerá vývojová specifika daného období. Nejedná se tedy o systematické učení se číst a psát, ale o vytváření předpokladů pro čtenářskou gramotnost. Zahrnuje vnitřní motivaci ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čtenému textu, rozvoj mluvené řeči, grafomotorická cvičení, podporu pravolevé orientace a aktivní naslouchání. Důležitý je rozvoj slovní zásoby, vizuální a sluchové paměti....

 

Od března 2018 bude 10 000 nově narozených občánků ve 120 obcích (vsích a městech) ČR uvítáno na svět také knihovnami, přesněji řečeno speciálními knižními dárky pro děťátko i jeho rodiče. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) se tak připojil zatím pilotní akcí "S knížkou do života" k mezinárodnímu projektu na podporu čtenářství BOOKSTART. Země, jež se do projektu zapojily, pozitivně hodnotí jeho přínos k rozvoji duševních a mentálních schopností dětí a zlepšení kompetencí rodičů při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti dětí.

 

PROGRAM:

 

  • 10.00. PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. - Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  •  11.00. Mgr. Lexová Karin - Soukromá klinika LOGO s.r.o.
  •  Polední přestávka /20 min/
  •  12.00. Košťálová Jarmila - Knihovna města Ostravy
  •  13.00. PhDr. Václav Mertin - Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

 

s pozdravem

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00   Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz

 

 

S podporou PPUČ

Pohled byl zobrazen 464x od 24 březen 2018 do 14 říjen 2019