Pozvánka na letní školu pro učitele Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách

od Metodický portál RVP.CZ

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách, kterou pořádáme 17.–19. srpna 2018 ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé workshopy, setkání s romskými osobnostmi a návštěva pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.

Přidat do kolekce

Program

V PÁTEK 17. 8. (10–21 HOD)

  • komentovaná prohlídka výstav Muzea romské kultury
  • úvodní dílna k aktuální výstavě Andrej Pešta: Mire sveti
  • workshopy (romská literatura, Svaz Cikánů–Romů 1969–1973)
  • beseda s Petrem Torákem


V SOBOTU 18. 8. (9–21 HOD)

  • workshopy (viz níže)
  • sdílení příkladů dobré praxe
  • historický přehled o připomínání obětí holocaustu Romů


V NEDĚLI 19. 8. (9–18 HOD)

  • prohlídka areálu památníku v Hodoníně u Kunštátu
  • pietní akt v bývalém cikánském táboře v Hodoníně
  • diskuse o vzdělávání na místech paměti


ZAJIŠTĚNÍ: Účastníci mají zajištěný program, vzdělávací materiály, stravu a dopravu autobusem na pietní akt do Hodonína u Kunštátu a zpět do Brna. 
Účastnický poplatek (zahrnuje program, vzdělávací materiály a stravu) 1000 Kč. Ubytování (pá-ne) účastníkům zajistíme za příplatek 1200 Kč. 

SOBOTNÍ WORKSHOP: Řemeslo vypravěčů – aneb – Co s takovým příběhem? (Martin Hak) 
Dílna je určena učitelkám a učitelům, kteří se v různých vyučovacích předmětech setkávají s obdobím II. světové války a s tématy jako genocida, lidskost, xenofobie, rasismus, útlak, lhostejnost, svoboda, soucit, atp. Během dílny budeme mj. pracovat s konkrétním příběhem ve formě video-dokumentu, kde vypravěč je přímým účastníkem popisovaných historických událostí a „podává o nich zprávu“. 

SOBOTNÍ WORKSHOP: Vyčlenění ze společnosti – příčiny, principy, důsledky (Dana Gabaľová, Marie Smutná) 
Budeme se věnovat problematice vylučovaných menšin v České republice i v Evropě. V rámci semináře hledáme důvody, které vedou k znevýhodňování a posléze vylučování menšin ve společnosti ať už je to z náboženského, národnostního důvodu, kvůli sexuální orientaci, fyzickému nebo mentálnímu postižení. Vycházíme z historické zkušenosti Židů a Romů, zjišťujeme příčiny diskriminace, jak se projevuje, koho se týká, jaké může mít důsledky. Jaká je situace dnes? 

 

Bližší informace: Eva Dittingerová, lektor@rommuz.cz, 545 214 419

Přihlášení

Přihlášky na seminář vyplňtě zde.

Pohled byl zobrazen 235x od 26 červen 2018 do 20 únor 2019