Evropská jazyková cena Label 2019

od MŠMT: konference, semináře, informace

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 18. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Přidat do kolekce

Evropská jazyková cena Label – Výzva 2019

Vážení realizátoři jazykových projektů,

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 18. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2019.

Termín pro podávání přihlášek: neděle 31. 3. 2019

Priority pro Výzvu 2019:

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení níže). 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 31. 3. 2019 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).

Připojené soubory Přílohy 1
Leták Label 2019 (2).pdf (104K) - Stáhnout

Soubory ke stažení

Vyzva k predkladani navrhu 2019.pdf

164,9KB | Pondělí, 28 leden 2019 | Detaily

Prihlaska_ Label_projekty_2019.docx

53,5KB | Pondělí, 28 leden 2019 | Detaily

Potvrzení_statutární_zástupce_2019.doc

52KB | Pondělí, 28 leden 2019 | Detaily
Pohled byl zobrazen 228x od 28 leden 2019 do 14 říjen 2019