Gramotnosti.pro léto – letní škola 2019

od PPUČ

Cílem letní školy PPUČ v roce 2019 je upevňovat a šířit sdílenou představu o gramotnostech v pilotních školách (formou pravidelných a monitorovaných setkávání učitelů ve škole a systematické reflexe plánu rozvoje školy v oblasti gramotnostní).

Cíle LŠ

 1. zvýšit znalosti a kompetence učitelů v rozvoji gramotností dětí a žáků; přičemž “zkapacitňování” učitelů a koordinátorů v regionech v gramotnostech jako významných cílech vzdělávání se má dít společně, na jednom místě, mezi více školami a se zapojením adekvátní a relevantní odborné veřejnosti
 2. vytvořit, případně dále upevňovat neformální sítě mezi garanty PPUČ, odborníky a učiteli konkrétních aprobací a stupňů vzdělání ze škol a rozvíjet profesní společenství
 3. rozvinout znalosti, dovednosti a koordinační kapacity v oblasti gramotností v zapojených školách; podpořit školní a regionální koordinátory gramotností v technikách kolegiální podpory

Cílová skupina:

ŠKG, RKG a učitelé podporovaných škol, garanti gramotností, stupňů vzdělání a vzdělávacích oblastí PPUČ.


Program – rámcově (4 společné bloky)

Letní škola systémového projektu PPUČ v roce 2019 naváže na práci školních týmů a přidá, věříme, že nejen vzájemnou inspiraci, ale i nové obzory.

 • 1. blok: mentoring - výcvik v základních dovednostech interního mentora 
 • 2. blok: čtenářská gramotnost ve výuce
 • 3. blok: matematická gramotnost ve výuce
 • 4. blok: digitální gramontost a informatické myšlení ve výuce
 • technologický blok: workshop na využití standardu digitálních dovedností učitele pro váš osobní růst a workshop týkající se reputačního systému (EMA) jako nástroje metodické podpory učitelů "na míru"
 • V dalších částech letní školy budou nabídnuty volitelné obsahy ať již učebního, nebo prezentačního a sebeprezentačního charakteru, a nebo sportovní a kulturní vyžití

Na školu a do jejích jednotlivých bloků se zájemci přihlašují vyplněním tohoto formuláře: 

Přihlašuji se na letní školu PPUČ

Toto digitální portfolio pomůže účastníkovi vybrat si dílny a sestavit si tak program na celé tři dny podle svých potřeb. Vzhledem k tomu, že PPUČ "obstarává předškolní i základní vzdělávání, bude program modifikován podle stupňů vzdělání a organizátoři doporučují,abyste dodrželi rozdělení do skupin (podle stupně vzdělání), jak jej navrhne tým obsahový LŠ.

Na této stránce poskytujeme informace o detailech programu letní školy – stránka se bude doplňovat podle toho, jak nám budou lektoři posílat informace o obsazích a cílech jejich bloků.

Těšíme se na Vás!

Prohlédněte si fotogalerie

Fotogalerie Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Principy dílen na letní škole 2019

 • workshopy orientované na reflexi toho, co se již událo ve školách: rozvoj gramotností jako cílů výuky a vzdělávacích aktivit, rozvoj spolupráce mezi učiteli, spolupráce RKG-ŠKG,
 • důraz na kolegiální podporu a efektivní způsoby komunikace při každé dílně,
 • chceme víc a konkrétněji reflektovat a zvědomovat, co se ve škole dělá pro rozvoj gramotností, aby si účastníci uvědomili, do jaké míry oni něco systematicky a koordinovaně dělají (pro rozvoj gramotností žáků a dětí),
 • důraz na gramotnosti a jejich rozvoj v nedoménových předmětech,
 • speciálně u digitální gramotnosti… jasné vymezení pojmů, návaznost na výuku (společné, sdílené strategie ve škole, koordinace, plánování),
 • práce s OVU – pracuje tým ve škole, aby dostali příležitosti, aby se naučil, jak by s OVU mohl pracovat ve škole,
 • práce s cíli, záměr, kritérii: zvědomění si toho, že když nemá učitel zformulován cíl, didaktický záměr, není vhodné hledat "metodu" či tvořit “aktivitu”,
 • důraz na aktivitu účastníků,
 • organizační uzpůsobení celé akce doporučením z předchozí LŠ: začátek odpoledne, konec v poledne, dva celé dny na workshopy, nekřížení atraktivních workshopů.

Program 1. dne – 19. 8. 2019

Program začíná od 12 hodin v pondělí 19. 8. 2019 v aule školy; zahájíme jej krátkými proslovy vedení projektu a následně společným slavnostním obědem. V předprogramu jste byli pozváni na veletrh, který pořádá PPUČ v úzké spolupráci s členy DigiKoalice (viz informační mail ze 14. 8.) Příjezd a ubytovávání je tedy možný po celé dopoledne 19. 8. Letní škola PPUČ se koná v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 2.

Pondělí 19. 8.          
  10 až 12 12 až 14 14 až 17.30 večeře
19 až 22
informační centrum příprava     večeře film a diskuse
aula veletrh s DigiKoalicí slavnostní zahájení  veletrh s Digikolalicí   workshopy členů DigiKoalice
U235     dílna digcompedu (2x)    
U236     dílna EMA a inovace portálu (2x)    
U128          
U129        

Film – V letošním roce je na co vzpomínat. zatím se kloním k tomu, že historicky nejvýznamnější výročí v globáním rozměru (co do míry historického otřesu!) není výročí konce systému 2 supervelmocí (1989) ani jiná slavná "devítková". Pro filmové představení vybírám britsko - jihoafrický film z roku 2004 Hotel Rwanda (režisér Terry George) na připomínku rwandských událostí v dubnu ač červnu 1994. Je to už (nebo teprve?) 25 let. Snad se Vám bude líbit!

 

Anotace workshopů vč. programu DigiKoalice jsou ke stažení zde:

Program 2. dne – 20. 8. 2019

Program druhého dne nabídne 4 skupinám postupně dvě dílny; večer je prostor pro volitelnou aktivitu spolupráce a podpory, kterou organizují regiponální koordinátoři pro gramotnosti se svými ŠKG.

Úterý
20. 8.
           
  snídaně 9 až 12.30 12.30 až 14 14 až 17.30 večeře 19 až 22
informační centrum snídaně postery škol, organizace, DPP apod. oběd, možnost vyplnit dotazník inovace portálu RVP.CZ, individuální konzultace - DigiKoalice a FranklinCovey postery škol, organizace, DPP apod. večeře prostor pro RKG k workshopu se "svými" ŠKG
U 128 - 2. st.   ČG   MG    
U 129 - 1. st.   DG   Mentoring    
U 235 - smíšená sk.   Gramotn. v předšk. vzděl.   Gramotosti v ZŠ - projekt    
U 236 - předškolní vzděl.   Mentoring   Gramotn. v předšk. vzděl.    

Přehled anotací jednotlivých dílen:

Připojené soubory Přílohy 7
PPUČ-KA5-letní škola2019_ČG pro 2. stupeň_08-2019.docx (47,2K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_DG pro 1. a 2. stupeň_08-2019.docx (45K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_gramotnosti pro 1. a 2. st. - smíšená skupina_08-2019.docx (51,3K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_MG pro 2. stupeň_08-2019.docx (45,1K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_MG_ČG_DG pro PV_08-2019.docx (45,9K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_základy mentoringu a kolegiální podpory_19-8-2019.docx (45,3K) - Stáhnout
program_LŠ_FIN_DIGIKO.docx (60,6K) - Stáhnout

Program 3. dne – 21. 8. 2019

Tento den bude program trochu odlišný, bude volnější: dopoledne proběhnou třetí dílny ve skupinách. Pozor, začneme dříve!! Po obědě následují volitelné programy, které budou ještě na tomto místě upřesněny. Večer nabízíme v aule SŠZ a VOŠ zdravotnické společenský večer s hudbou a povídáním si, podobně jako tomu bylo v loňském roce.

Středa
21. 8.
           
  snídaně 8.30 až 12.00 12 až 13 13 až 17.30 večeře 19 až 23
Aula           Společenský večer
informační centrum snídaně postery škol, organizace, DPP apod. oběd   večeře  
U 128 - 2. stupeň   Mentoring   Výlety, volný program    
U 129 - 1. stupeň   ČG      
U 235 - smíšení sk.   Gramotnosti  v ZŠ - projekt      
U 236 - předškolní vzděl.   Gramotn. v předšk. vzděl.      

Přehled anotací jednotlivých dílen:

Připojené soubory Přílohy 4
PPUČ-KA5-letní škola2019_ČG pro 1. stupeň_08-2019.docx (42,8K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_gramotnosti pro 1. a 2. st. - smíšená skupina_08-2019.docx (51,3K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_MG_ČG_DG pro PV_08-2019.docx (45,9K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_základy mentoringu a kolegiální podpory_19-8-2019.docx (45,3K) - Stáhnout

Program 4. dne – 22. 8. 2019

Tento den bude kratší oficiální program: ráno jsou nabídnuty poslední dílny ve skupinách. Program LŠ bude ukončen společným obědem. Účastníky požádáme o zpětnou vazbu.

 

 

Čtvrtek
22. 8.
     
  snídaně 8.30 až 12.00 12.00 až 13.00
informační centrum snídaně postery škol, organizace, oběd
U128 - 2. st.   DG  
U129 - 1. st.   MG  
U235 - smíšená sk.   Mentoring  
U236 - předšklní vzděl.   Gramotn. v předšk. vzděl.  

Přehled anotací jednotlivých dílen:

Připojené soubory Přílohy 4
PPUČ-KA5-letní škola2019_DG pro 1. a 2. stupeň_08-2019.docx (45K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_MG pro 1. stupeň_08-2019.docx (45,2K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_MG_ČG_DG pro PV_08-2019.docx (45,9K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_základy mentoringu a kolegiální podpory_19-8-2019.docx (45,3K) - Stáhnout

 


Pro informace o projektu, dalších akcích pro učitele atp. prosím vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 2368x od 21 duben 2019 do 30 listopad 2023