Gramotnosti.pro léto – letní škola 2019

od PPUČ

Cílem letní školy PPUČ v roce 2019 je upevňovat a šířit sdílenou představu o gramotnostech v pilotních školách (formou pravidelných a monitorovaných setkávání učitelů ve škole a systematické reflexe plánu rozvoje školy v oblasti gramotnostní).

Přidat do kolekce

Cíle LŠ

 1. zvýšit znalosti a kompetence učitelů v rozvoji gramotností dětí a žáků; přičemž “zkapacitňování” učitelů a koordinátorů v regionech v gramotnostech jako významných cílech vzdělávání se má dít společně, na jednom místě, mezi více školami a se zapojením adekvátní a relevantní odborné veřejnosti
 2. vytvořit, případně dále upevňovat neformální sítě mezi garanty PPUČ, odborníky a učiteli konkrétních aprobací a stupňů vzdělání ze škol a rozvíjet profesní společenství
 3. rozvinout znalosti, dovednosti a koordinační kapacity v oblasti gramotností v zapojených školách; podpořit školní a regionální koordinátory gramotností v technikách kolegiální podpory

Cílová skupina:

ŠKG, RKG a učitelé podporovaných škol, garanti gramotností, stupňů vzdělání a vzdělávacích oblastí PPUČ.


Program – rámcově (4 společné bloky)

Letní škola systémového projektu PPUČ v roce 2019 naváže na práci školních týmů a přidá, věříme, že nejen vzájemnou inspiraci, ale i nové obzory.

 • 1. blok: mentoring - výcvik v základních dovednostech interního mentora 
 • 2. blok: čtenářská gramotnost ve výuce
 • 3. blok: matematická gramotnost ve výuce
 • 4. blok: digitální gramontost a informatické myšlení ve výuce
 • technologický blok: workshop na využití standardu digitálních dovedností učitele pro váš osobní růst a workshop týkající se reputačního systému (EMA) jako nástroje metodické podpory učitelů "na míru"
 • V dalších částech letní školy budou nabídnuty volitelné obsahy ať již učebního, nebo prezentačního a sebeprezentačního charakteru, a nebo sportovní a kulturní vyžití

Na školu a do jejích jednotlivých bloků se zájemci přihlašují vyplněním tohoto formuláře: 

Přihlašuji se na letní školu PPUČ

Toto digitální portfolio pomůže účastníkovi vybrat si dílny a sestavit si tak program na celé tři dny podle svých potřeb. Vzhledem k tomu, že PPUČ "obstarává předškolní i základní vzdělávání, bude program modifikován podle stupňů vzdělání a organizátoři doporučují,abyste dodrželi rozdělení do skupin (podle stupně vzdělání), jak jej navrhne tým obsahový LŠ.

Na této stránce poskytujeme informace o detailech programu letní školy – stránka se bude doplňovat podle toho, jak nám budou lektoři posílat informace o obsazích a cílech jejich bloků.

Těšíme se na Vás!

Prohlédněte si fotogalerie

Fotogalerie Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Principy dílen na letní škole 2019

 • workshopy orientované na reflexi toho, co se již událo ve školách: rozvoj gramotností jako cílů výuky a vzdělávacích aktivit, rozvoj spolupráce mezi učiteli, spolupráce RKG-ŠKG,
 • důraz na kolegiální podporu a efektivní způsoby komunikace při každé dílně,
 • chceme víc a konkrétněji reflektovat a zvědomovat, co se ve škole dělá pro rozvoj gramotností, aby si účastníci uvědomili, do jaké míry oni něco systematicky a koordinovaně dělají (pro rozvoj gramotností žáků a dětí),
 • důraz na gramotnosti a jejich rozvoj v nedoménových předmětech,
 • speciálně u digitální gramotnosti… jasné vymezení pojmů, návaznost na výuku (společné, sdílené strategie ve škole, koordinace, plánování),
 • práce s OVU – pracuje tým ve škole, aby dostali příležitosti, aby se naučil, jak by s OVU mohl pracovat ve škole,
 • práce s cíli, záměr, kritérii: zvědomění si toho, že když nemá učitel zformulován cíl, didaktický záměr, není vhodné hledat "metodu" či tvořit “aktivitu”,
 • důraz na aktivitu účastníků,
 • organizační uzpůsobení celé akce doporučením z předchozí LŠ: začátek odpoledne, konec v poledne, dva celé dny na workshopy, nekřížení atraktivních workshopů.

Program 1. dne – 19. 8. 2019

Program začíná od 12 hodin v pondělí 19. 8. 2019 společným obědem. Letní škola PPUČ se koná v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 2.

Pondělí 19. 8.          
  10 až 12 12 až 14 14 až 17.30 večeře
19 až 22
informační centrum příprava oběd, administrativa   večeře film a diskuse
U128     dílna digcompedu (2x)    
U129     dílna EMA a inovace portálu (2x)    
U235     volný prostor, např. pro digikoalici apod    
U236        

Film – V letošním roce je na co vzpomínat. zatím se kloním k tomu, že historicky nejvýznamnější výročí v globáním rozměru (co do míry historického otřesu!) není výročí konce systému 2 supervelmocí (1989) ani jiná slavná "devítková". Pro filmové představení vybírám britsko - jihoafrický film z roku 2004 Hotel Rwanda (režisér Terry George) na připomínku rwandských událostí v dubnu ač červnu 1994. Je to už (nebo teprve?) 25 let. Snad se Vám bude líbit!

 

Anotace workshopů jsou ke stažení zde:

Připojené soubory Přílohy 2
PPUČ-KA5-letní škola2019_DigCompEdu_19-8-2019.docx (12,5K) - Stáhnout
PPUČ-KA5-letní škola2019_EMA_19-8-2019.docx (12,4K) - Stáhnout

Program 2. dne – 20. 8. 2019

Program druhého dne nabídne 4 skupinám postupně dvě dílny; večer je prostor pro volitelnou aktivitu spolupráce a podpory, kterou organizují regiponální koordinátoři pro gramotnosti se svými ŠKG.

Úterý
20. 8.
           
  snídaně 9 až 12.30 12.30 až 14 14 až 17.30 večeře 19 až 22
informační centrum snídaně postery škol, organizace, DPP apod. oběd, dotazník inovace portálu (nabídka) postery škol, organizace, DPP apod. večeře prostor pro RKG k workshopu se "svými" ŠKG
U 128   MG   Mentoring    
U 129   DG   MG    
U 235   ČG   DG    
U 236   Mentoring   ČG    

Program 3. dne – 21. 8. 2019

Tento den bude program trochu odlišný, bude volnější: dopoledne proběhnou třetí dílny ve skupinách. Po obědě následují volitelné programy, které budou ještě na tomto místě upřesněny. Večer nabízíme v aule SŠZ a VOŠ zdravotnické společenský večer s hudbou a povídáním si, podobně jako tomu bylo v loňském roce.

Středa
21. 8.
           
  snídaně 9 až 12.30 12.30 až 14 14 až 17.30 večeře 19 až 23
Aula           Společenský večer
informační centrum snídaně postery škol, organizace, DPP apod. oběd   večeře  
U 128   ČG   Výlety, volný program    
U 129   Mentoring      
U 235   MG      
U 236   DG      

Program 4. dne – 22. 8. 2019

Tento den bude kratší oficiální program: ráno jsou nabídnuty poslední dílny ve skupinách. Program LŠ bude ukončen společným obědem. Účastníky požádáme o zpětnou vazbu.

 

 

Čtvrtek
22. 8.
     
  snídaně 9 až 12.30 12.30 až 13.30
informační centrum snídaně postery škol, organizace, oběd
U1   DG  
U2   ČG  
U3   Mentoring  
U4   MG  

 


Pro informace o projektu, dalších akcích pro učitele atp. prosím vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 498x od 21 duben 2019 do 24 květen 2019