Individuální zadání obtížnosti úkolů

Přidat do kolekce

Video ukázka 1

Specifikace

Předmět: Český jazyk (Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Typ: reprodukce textu

Popis: Žáci se seznamují s tvorbou Františka Nepila. Dostanou zadání přečíst si text v čítance, který se vztahuje k danému tématu. Některým žákům poskytne vyučující zkrácené nebo upravené texty, jiné informuje, jak mají s textem pracovat. Zadání úkolu je přizpůsobeno možnostem žáků.

Využití ve výuce při společném vzdělávání: Aktivita umožňuje individualizovat výuku, vyučující volí individuální obtížnost úkolů již při zadání.

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Úplná videohospitace dostupná zde.

Video ukázka 2

Specifikace

Předmět: Český jazyk(Autorská/Čtenářská dílna)

Ročník: 7. ročník

Typ: autorská tvorba

Popis: Učitel si společně s vybraným žákem připravil krátkou audio ukázku rozhlasové tvorby Františka Nepila. Po skončení poslechu učitel žákům přiblíží, co bylo ústředním tématem ukázky. Následně zadá, aby se žáci ve dvojicích (popř. kdo chce samostatně) pokusili na text navázat. Žánry a způsob zpracování je na nich. Po společném zadání úlohy se individuálně zeptá těch, kteří by s tímto úkolem mohli mít problém, zda by uvítali individuální zadání  - např. procvičit gramatiku českého jazyka (jedná se zde primárně o žáky s odlišným mateřským jazykem).

 Využití ve výuce při společném vzdělávání: Vyučující umožňuje individualizovat výuku a diferencovat její obsah na základě volby samotného žáka již zadáním úlohy. Učitel získal i dále v rámci aktivity čas poskytnout žákům individuální přístup - opakovaný výklad, doplňující aktivity, podporu při řešení úlohy atd.

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka,  ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Úplná videohospitace dostupná zde.

Pohled byl zobrazen 87x od 13 květen 2019 do 24 květen 2019