Společenství praxe Český jazyk a literatura (ČJL)

od PPUČ

Jarní setkání Společenství praxe vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Přidat do kolekce

Jak rozvíjet gramotnosti u každého žáka

R. Votavová


Anotace:
Jarní setkání Společenství praxe vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura projektu PPUČ se i v roce 2019 drží svého tématu, rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci předmětů, které z tohoto vzdělávacího oboru vycházejí, a zároveň se vrací k vizi, že rozvoj gramotností je třeba řešit u každého žáka. Je tedy jasné, že je v labyrintu učitelských postupů nezbytné hledat ten, který dovede k cíli (gramotnosti) většinu žáků (ideálně všechny). A o tom jsme společně diskutovali!


Jarní setkání Společenství praxe se konalo 18. dubna 2019 a všichni účastníci setkání byli hosty (a to opravdu!) podkrušnohorské MŠ a ZŠ Krupka, tedy jedné z projektových škol PPUČ. Pro tohle setkání si učitelé z hostitelské školy (i ostatních škol) rezervovali celý jeden den školních velikonočních prázdnin a vypadali přesto vcelku spokojeně.

Teoreticky jak na to


Program setkání připravovala MŠ a ZŠ Krupka společně s pracovníky projektu PPUČ. Vedení školy spolu s učiteli vytipovalo témata, kterými by se rádi v průběhu setkání zabývali, prostě ta témata, která jsou pro ně právě aktuální. A protože jich nebylo málo, některá z nich se zmínila jen okrajově (např. spolupráce s asistentem pedagoga při rozvoji gramotností ve výuce, pedagogické postupy u žáků s ADHD), některá se realizovala v krátkém bloku (vedení čtenářské dílny pro neprospívající žáky) a některým byl ponechán takový prostor, aby mohlo být téma objasněno v souvislostech (rozvoj gramotností u žáků se specifickými poruchami učení, tedy u nejčastěji zastoupené skupiny žáků v běžné třídě). Je ale jasné, že nahozená témata nezapadnou a nemluvili jsme o nich naposledy.


Při předávání informací si postupně přebírali slovo R. Votavová, P. Koubek a K. Balharová a pro všechny byla společná snaha o to, aby si posluchači odnesli z jejich vystoupení konkrétní postup, který mohou okamžitě využít ve výuce.

Prakticky jak na to


To, jak výuka a rozvoj gramotností žáků v předmětech vycházejících ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vypadá ve školské praxi, všem přítomným předvedli učitelé prvního i druhého stupně Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka a učitelé prvního stupně MŠ a ZŠ Povrly.

V prvním bloku setkání byla uskutečněna prezentace jednotlivých aktivit (např. vedení
čtenářského deníku, návštěvy divadelních představení, využívání školní knihovny, práce
s pomůckami vyrobenými samotnými učiteli), prostřednictvím kterých dochází osvědčeným způsobem k rozvoji gramotností žáků v ZŠ Krupka.


V dalším bloku své pedagogické postupy rozvoje gramotností prezentovali formou
workshopu učitelé ZŠ Povrly. Vedli účastníky k plnění úloh v jednotlivých hnízdech a zadávali úlohy napříč předměty od matematiky po prvouku nebo český jazyk. Bylo zajímavé sledovat, s kolika metodami výuky, s kolika způsoby hodnocení žáků, s kolika způsoby organizace výuky při výuce pracovali.


Sledování obou přístupů k rozvoji gramotnosti žáků opět ukazovalo na množství
prošlapaných, vytyčených, naznačených a proklestěných cest, mezi kterými si učitelé volí na základě své zkušenosti, možností žáka nebo například s ohledem na klima školy.

Určitě je ale dobré navzájem směrovky ke společnému cíli – gramotnému žákovi – sdílet. Zveme i Vás na tuhle cestu. Můžeme jít chvíli společně.

Autor článku: Renata Votavová

Prezentace SP ČJ

PPUČ_18_4_2019_SP_modré.pptx

12,2MB | Úterý, 21 květen 2019 | Detaily
Pohled byl zobrazen 208x od 20 květen 2019 do 20 červen 2019