Matematická gramotnost ≠ pouze matematika a pojetí Člověk a svět práce trochu jinak

od PPUČ

V úterý 7. 5. proběhlo Setkání společenství praxe pro vzdělávací oblasti Matematika a Člověk a svět práce. Pořadatelství se zhostila Základní škola v Červené Vodě.

 

Přidat do kolekce

V úterý 7. 5. proběhlo Setkání společenství praxe pro vzdělávací oblasti Matematika a Člověk a svět práce. Pořadatelství se zhostila Základní škola a mateřská škola v Červené Vodě.

Pestrý program byl zahájen připomenutím cílů projektu se zdůrazněním důležitosti rozvíjení gramotností ve výuce. Účastníci se pak rozdělili do dvou skupin. Ti se zájmem o matematiku měli možnost vyslechnout si příspěvek od lektorky Evy Fanfulové, která se zaměřuje na digitální gramotnost. V prezentaci představila možnosti rozvoje této gramotnosti pomocí výpočetní techniky. Pozornost byla zaměřena především na zpracování dat. Na příkladu fiktivní firmy jsme se seznámili s paletou funkcí, které můžeme využít v praktické výuce. V druhé části prezentace jsme dostali inspiraci, jak konkrétně se dá propojit fyzika s matematickým myšlením. Úlohy na sčítání sil či pohyb se dají vyřešit snadno s využitím excelu, jak nám bylo předvedeno. Poté jsme se přesunuli do počítačové učebny, kde jsme si zkusili získané poznatky aplikovat. Mnozí z nás tak měli vůbec poprvé možnost zkusit si pracovat s tabulkou čítající na tisíce řádků, ve které by třídění bez využití kontingenčních tabulek bylo nad naše síly. Zprvu zdánlivě neřešitelný problém, jak najít nejpilnějšího prodavače mrkve mezi těmi tisíci různých dat, nakonec s úsměvem na tváři vyřešili všichni přítomní.

Pro část zúčastněných proběhl paralelně workshop zaměřený na rozvoj gramotností ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s možností přenosu tipů na rozvoj čtenářské gramotnosti do další vzdělávací oblasti. Příklad přístupu, který podporuje odpovědnost každého žáka za vlastní rozvoj, přednesl Martin Provazník ze základní školy Strossmayerovo náměstí. Připravil pro účastníky i několik praktických aktivit, jako například „vytvoření vlastní firmy“, které rozvíjejí čtenářskou nebo digitální gramotnost, zároveň i kariérové kompetence a podnikavost.

Rozvoj gramotností a kariérových kompetencí v kontextu kariérového vzdělávání na ZŠ představil také Petr Chaluš za NÚV. Na příkladu výukové aktivity „Řemesla okolo a v nás“ v oblasti práce s drobným materiálem ukázal možnosti rozvoje gramotností a kariérových kompetencí od prvního stupně ZŠ.

Po obědě nás čekala společná část pro obě skupiny. Nejprve jsme si díky Evě Fanfulové zkusili, jak jsme na tom s prostorovou představivostí. Byli jsme seznámeni se záludnostmi zobrazení prostorových objektů a dostali jsme tipy, jak se jim pomocí digitálních technologií bránit. Při praktických ukázkách v rámci dílen jsme používali modely těles, které vznikly pomocí 3D tisku. Dozvěděli jsme se, že ani tato dovednost nám nemusí být cizí. S posledním příspěvkem vystoupil Václav Bendl. Ten si dal za úkol představit možnosti, jak rozvíjet matematickou gramotnost napříč všemi předměty. Na názorných ukázkách dokázal mnoha přítomným rozšířit obzory vnímání a pojetí matematické gramotnosti. Dostali jsme i možnost ověřit si, že úlohy na rozvoj této gramotnosti nemusí být nutně spojeny pouze s čísly, tabulkami nebo počítáním. A tak i například učitelé hudební výchovy mohli ze setkání odcházet s pocitem, že jejich role v rozvoji gramotností žáků není rozhodně zanedbatelná.

Na závěr je třeba poděkovat všem účastníkům za aktivní přístup, lektorům za krásná a poučná vystoupení, pořadatelům za hladký průběh a v neposlední řadě vedení školy za pohostinnost a vřelé přijetí.

Soubory ke stažení

PPUČ- aktivity.pptx

7,3MB | Středa, 22 květen 2019 | Detaily

Prezentace2_SP_Cervena_Voda (1).pdf

2,4MB | Středa, 22 květen 2019 | Detaily

Prezentace1_SP_Cervena_Voda.pdf

3,5MB | Středa, 22 květen 2019 | Detaily

doprovodné úlohy s sablonou (1).docx

933,9KB | Středa, 22 květen 2019 | Detaily

PPUČ-ZŠ Stross.pptx

8,2MB | Středa, 22 květen 2019 | Detaily
Pohled byl zobrazen 261x od 22 květen 2019 do 20 červen 2019