Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za podzimním společenstvím praxe Umění a kultura

od PPUČ

1. 12. 2020 se konalo online společenství praxe Umění a kultura. Setkáním nás provázel Martin Mrázek. Dozvěděli jsme se, jak lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost z pohledu mediální výchovy formou výtvarné výchovy. Pokud jste setkání nestihli, máte možnost ho shlédnout na video záznamu!

Cílem tohoto setkání bylo představit, jak lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost z pohledu mediální výchovy formou výtvarné výchovy. Představeny byly kompetence, které posilují a rozvíjí výše uvedené gramotnosti žáků v základním vzdělávání.  

V rozvoji digitální gramotnosti byl prezentován možný postup vytvoření hlubšího vztahu žáků k digitálním technologiím jako k podpůrnému prostředku k dosažení cíle. Výsledkem je snaha o vytvoření správných návyků při každodenní práci. U rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti bylo zájmem posílení vztahu žáků ke čtení a matematice. Cílem bylo následné porozumění textům, včetně matematickému textu a formě, se kterou žáci pracují.  

Postupy práce s gramotnostmi žáků vycházely ze vzorového řešení úkolů v mediálním prostoru. Následně byly společně s učiteli řešeny některé praktické úkoly, kde byly představeny možnosti rozvoje kompetence porozumění textu, kompetence řešení digitálních obsahu a práce se schématickým zobrazením. Součástí vzorových úkolů byl také návrh budování kapacit pro rozvoj základních gramotností s využitím matematického aparátu. 

Martin Mrázek

Soubory ke stažení

Umění a kultura_prezentace_fin.pptx

6,6MB | Pátek, 15 leden 2021 | Detaily

prezentace PPUČ_SP_podzim 2020_final.pptx

4,3MB | Pondělí, 30 listopad 2020 | Detaily

Obrázek

Pohled byl zobrazen 201x od 15 leden 2021 do 4 březen 2021