Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Muzejní a galerijní animace

od Muzejní pedagogika

Názory, nápady a postřehy z oblasti muzejní pedagogiky a galerijní animace.

Muzeopedagogika

Muzeopedagogika je věda zkoumající všechny aspekty využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro výchovně-vzdělávací činnost, např. didaktické a metodické problémy, vytváření specializovaných expozic (dětská muzea, muzea pro mládež), přípravy zvláštních prohlídek pro školy, vyučovacích hodin a “dílen” probíhajících v muzeu aj.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeopedagogika

Fórum o muzejní a galerijní pedagogice

Muzejní a galerijní animace studentů Západočeské univerzity v Plzni

Studenti ZČU v rámci předmětu připravují, realizují, dokumentují a reflektují muzejní a galerijní animace.

S animacemi jednotlivých skupin se můžete seznámit zde.

Galerijní animace

Jedná se o komplexní strukturované programy, které jsou koncipovány ve vazbě na RVP. Uskutečňují se skupinou žáků či studentů v prostorách galerie výtvarného umění v souvislosti s konkrétní výstavou výtvarných uměleckých děl. V setkávání mladých lidí s výtvarným uměním jsou uplatňovány oboustranně vstřícnější metody a formy, inspirované zejména přístupy konstruktivní a zážitkové pedagogiky. Galerijní animace mají za cíl v prvé řadě neodrazovat od onoho setkávání, a také naučit mladé lidi umět z tohoto setkávání vytěžit maximum.

http://www.kvk.zcu.cz/ocinnost/edu.html

Muzejní animace

Environmentálně zaměřený program v muzeu v Berouně
Environmentálně zaměřený program v muzeu v Berouně
Pohled byl zobrazen 1642x od 30 květen 2014 do 22 duben 2021