Asociace vychovatelů školských zařízení

od Školní družiny a kluby - zájmové vzdělávání

Vychovatelská profese je krásná, ale má také svá úskalí, proto vznikla Asociace vychovatelů školských zařízení, která si klade za cíl ochranu zájmů této profese a zvyšování její prestiže. 

Vstupte do skupiny Školní družiny a kluby - zájmové vzdělávání.

Poslání asociace

Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s. (dále jen asociace) je volným a nezávislým sdružením občanů, jejichž zájmem je zvýšení profesní prestiže vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů (dále jen „vychovatele“) a zviditelnění jejich práce.
Posláním je chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvyšování kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podporovat rozvoje různorodých aktivit pracovníků.

Cíle asociace

Cíle činnosti asociace jsou :

a) zvyšovat profesní prestiž vychovatele,
b) odborně připomínkovat problematiku týkající se práce školních družin, školních klubů (dále jen ŠD, ŠK při jednání se státními orgány, formulovat inovativní požadavky,
c) umožňovat profesnímu sdružení vychovatelů aktivní zapojení při ovlivňování politiky státu, krajů a obcí v oblasti své působnosti,
c) zprostředkovávat zásadní informace a metodickou podporu svým členům,
d) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti a oborů ji ovlivňujících,
e) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího vzdělávání,
f) podporovat vzájemnou informovanost,
g) dbát o dodržování mravních a etických principů při výchovně vzdělávací činnosti,
h) podporovat rozvoj a podmínky pro vzdělávání, tvořit profesní standardy,
i) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
j) získávat finanční prostředky pro podporu činnosti.

Zpráva pro pedagogické pracovníky ŠD, ŠK na celostátní setkání


Proběhlo v rámci národního projektu „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání", který je realizován Národním institutem dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Novinky!


Otázky pro pracovníky školních družin a klubů - internetový měsíčník Inspiromat

Dotazník Národního institutu dětí a mládeže pro pracovníky školních družin a klubů. Dotazník NIDM pro pracovníky školních družin a klubů  týkající se internetového měsíčníku Inspiromat najdete zde

Nejčastěji kladené dotazy v oblasti zájmového vzdělávání

Dotazy.doc

Nejčastěji kladené dotazy v oblasti zájmového vzdělávání, MŠMT

140,5KB | Úterý, 17 leden 2012 | Detaily
http://goo.gl/qBtd4 - public domain

Webové stránky

Zde najdete další informace, stanovy, dokumenty atd.: http://www.avsz.cz/

Doplněny aktuality s odkazem na tento metodický portál: http://www.avsz.cz/aktuality/

Pohled byl zobrazen 2686x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023