Finální zpráva z tematického vstupu Výuka ICT na SŠ

od Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání

Pozorování a klíčové výstupy z tematického vstupu.

Souhrn

V rámci vstupu byla vytvořena rozsáhlá anketa, v níž bylo osloveno 10 odborníků, z nichž 7 vypracovalo své odpovědi. Výstup z ní byl zpracován do 4 článků (jeden hodnotící a tři tematicky oddělené obsahující odpovědi respondentů).
Kromě ankety bylo osloveno 45 relevantních odborníků pro tvorbu autorských příspěvků k tematice. 14 přislíbilo účast, finálně se zapojili pouze 4 autoři.

Z ankety a komunikace s odborníky vyplývají některá stěžejní pozorování. Celé prostředí vzdělávání v ICT je protkáno silnou kritikou různého typu. Existuje v něm mnoho iniciativ, které však nejsou vzájemně koordinované, a často ani dostatečně informované. I mezi oslovenými odborníky pohybujícími se přímo v oblasti ICT ve vzdělávání, jsme pozorovali velmi malou chuť spolupracovat, přímo se zapojit do naší iniciativy. Jako hlavní důvody přímo i nepřímo vyplynuly:
 1. nízká důvěra v možnost něco reálně ovlivnit,
 2. téma vzdělávání zejm. maturity je vnímáno jako zpolitizované (tedy odbornost není rozhodující faktor),
 3. nejistota z budoucnosti v oblasti řízení vzdělávání v ČR,
 4. přetíženost nejkvalitnějších odborníků.

Výstup ankety upozorňuje na následující body, na něž je potřeba zaměřit v odborné diskusi a následné implementaci ve vzdělávání pozornost:
 1. Chybějící koncepce, jednotná metodika, definice standardu.
 2. Nerozvinuté mezipředmětové vazby přes ICT.
 3. Velké rozdíly mezi školami a rodinami. Ty je nutno respektovat a pokud možno v jejich dopadu minimalizovat.
 4. Potřeba pravidelně revidovat RVP a katalogy.
 5. Vazba mezi katalogem a RVP není systematická.
 6. Je nutno zavést kontrolu ŠVP.
 7. Potřeba podpořit další vzdělávání učitelů.
 8. Důležitá je otevřená diskuse se studenty.
 9. Chybějící kontakt s praxí během vzdělávání.
 10. Malá reflexe potřeb trhu.
 11. Průběžné testování a budování portfolia jako nástroj garance výstupů.
 12. ICT kompetence by měly být budovány i vyžadovány napříč předměty.
 13. Zkouška se nesmí stát cílem ve vzdělávání.
 14. Ve výuce je nutno akcentovat principy, nikoli parciální dovednosti (hledání odpovědí na otázku "proč", nikoli "jak").

Podrobnosti k uvedeným bodům naleznete ve vyhodnocení ankety (odkaz bude doplněn po zveřejnění do 20.12.2011).

Jako nezávislý pozorovatel doporučuji konsolidovat veškeré iniciativy, jejichž byť parciálním zájmem je na odborné bázi diskutovat a provádět změny ve vzdělávání v oblasti ICT. Jedině tak může být vytvořen protipól nesystematickým a fragmentujícím iniciativám prováděným na základě přímé politické intervence.

V tématu výuky ICT na SŠ pak doporučuji sledovat nosnou linii výstupů provedené ankety.

Odkazy

 1. Výzva iniciativy.
 2. Anketa (bude doplněno).
 3. Ostatní články (chbějící budou doplněny):
  Současný katalog maturity z Informatiky očima učitele, Libor Olbrich
  Informační a komunikační technologie v Evropě, Anna Konopásková
  Požadavky na ICT dovednosti ve firemním prosředí, Monika Krkošková
  Je hodinová dotace IKT na SŠ dostatečná?, Libor Olbrich
  Tabulky informatické?, Petr Naske
  Výuka informatiky a ICT na SŠ v ČR – rok 2011, Petr Naske
 4. Digifolio s tematicky souvisejícími odkazy.
Pohled byl zobrazen 1400x od 30 květen 2014 do 6 srpen 2020