Prezentace Metodického portálu v roce 2013

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Pohled nabízí informaci, na jakých akcích se s námi můžete potkat v roce 2013.


Vše o Metodickém portálu v roce 2013 také v samostatném pohledu.

Přidat do kolekce
prezentace a materiály z akcí, na kterých jsme představovali Metodický portál RVP.CZ

Obsah:

Jméno Popis
folder EDU Tržnice - foto
file DLD.pdf Článek o DLD ve čtrnáctideníku Školství.
file E-portfolio_Hublova.pdf prezentace pro konferenci Počítač ve škole 2013
file Metodicky-portal_130313.pdf prezentace pro konferenci ICT ve školství 2013
file Prezentace Ostrava.pdf Prezentace pro konferenci Digitální škola dneška.
file Přednáška Ostrava.pdf Článek do sborníku k přednášce na konferenci Digitální škola dneška.
file Wiki_Hublova.pdf prezentace pro konferenci Počítač ve škole 2013

Žákovská konference Co je doma, to se počítá

21. 11. 2013, Praha

Letošní žákovská konference se konala 21. 11. 2013 ve Velkém zrcadlovém sále na MŠMT a zúčastnilo se 29 dětí a 20 dospělých. Atmosféra na konferenci byla pracovní a příjemná. Výstupem je 9 česko-anglických souborů na téma „Co je doma, to se počítá". Všechny soubory jsou veřejně dostupné v nové online knihovně, učivo je pro I. i II. stupeň ZŠ a ve všech souborech můžete slyšet děti i rodilého mluvčího.

EDUína 2013

30. 10. 2013, Praha 

Během slavnostního večera ve středu 30. října byly v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží vyhlášeny ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání. Jak už jsme psali v příspěvku Eduína 2013: Hlasujte pro váš Metodický portál RVP.CZ, tak jsme se z téměř 70 projektů dostali do užšího výběru odborné poroty. Devět vybraných projektů tak mohlo soupeřit o hlasy veřejnosti.

Podrobněji: http://referat.blogy.rvp.cz/2013/11/01/eduina-2013-vysledky/ 

Offlinová edu tržnice Google a partnerů

25. 6. 2013, Praha 

Byli jsme jedním z 15 projektů, které dostaly nabídku  prezentovat své snažení na Offlinové edu tržnici Google a partnerů. Přislíbenu jsme měli pozornost zkušených odborníků, kteří by nám mohli pomoci s rozvojem Metodického portálu RVP.CZ - ať už dobrými radami nebo faktickou pomocí. Věříme, že se nám podařilo opět získat několik zajímavých kontaktů a že naše spolupráce bude ku prospěchu věci.

Níže několik fotografií z akce >> 

Duševní vlastnictví - seznamte se!

27. 11. 2013, Praha 

Předložili jsme náměty, jak je možné implementovat problematiku duševního vlastnictví do výuky vyučovaných předmětů a na základě praktické ukázky hodiny fyziky jsme hledali další možné cesty pro zpestření výuky.

Metodický portál RVP.CZ představil možnosti, jak hledat metodickou podporu pro toto téma.

Digitální škola dneška

26. 11. 2013, Ostrava 

Přednáška: Integrace moderních technologií do výuky není jen doménou učitelů informatiky

Výsledky výzkumů nám v posledních 15 letech jasně ukazují zřetelný vliv učitelských ICT kompetencí na výukové výsledky žáků. Proto je velice důležité, aby byli učitelé schopni technologie integrovat do své každodenní praxe... [1]

B. Brdička ve svém článku ICT ve vzdělávání 2013 - nový průzkum Evropské komise [2] uvádí data ze zprávy ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe's Schools [1], kde se píše, že "36 %* našich učitelů používá technologie ve více než 25 % hodin (EU 32 %). V dostupnosti ICT žákům i učitelům přímo ve výuce jsme se s 88 % dokonce vyhoupli až na 3. místo hned za Švédsko a Dánsko (EU 69 %)."

Prvním podnětem pro integraci moderních technologií do výuky (a můžeme mít na mysli dovednost využít zdrojů z internetu nebo použít online aplikaci či program pro tvořivou práci žáků, ale zároveň pracovat v hodině s interaktivní tabulí, tablety či chytrými telefony) je potřeba motivace žáků k aktivitě. A pokud jsou k dispozici mnohem atraktivnější nástroje než jen papír, tužka a kniha/učebnice, je nezbytné, aby měl učitel nejen povědomost o možnostech takových nástrojů, ale aby je uměl i smysluplně integrovat do výuky. Prostřednictvím moderních technologií lze žákům např. zprostředkovat "reálnou procházku" historickým Římem v hodině zeměpisu, provést jednoduchý biologický či chemický pokus s využitím virtuální laboratoře nebo získat od žáků zpětnou vazbu k tématu aktuální hodiny.

Jedním z cílů Metodického portálu RVP.CZ bylo vždy rozšiřovat znalosti pedagogické veřejnosti o moderních technologiích a vést učitele k dalšímu sebevzděláván. Některé moduly přímo vybízejí k aktivnímu "vyzkoušení", např. modul Diskuze, Blogy, Wiki nebo Digifolio. Jiné spíše zprostředkují znalosti a dovednosti kolegů, a nabízí tak inspiraci pro další osobní rozvoj - jedná se o moduly Články, DUM nebo Odkazy.

Představme si některé moduly a jejich obsah z pohledu učitele, který není "informatik", a rád by získal ještě více zkušeností s integrací moderních technologií do výuky svého předmětu.

---

[1] Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe's Schools. 2013. s. 89 [cit. 2013-5-25]. Dostupný z WWW: [https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf].

[2] BRDIČKA, Bořivoj. ICT ve vzdělávání 2013 - nový průzkum Evropské komise. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2013, [cit. 2013-11-01]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//17547/ICT-VE-VZDELAVANI-2013---NOVY-PRUZKUM-EVROPSKE-KOMISE.html>. ISSN 1802-4785.

Workshop: E-portfolio (nejen) pro učitele

Všichni jsme už alespoň jednou slyšeli o osobních portfoliích. Na některých školách je právě osobní portfolio učitele jedním z východisek pro hodnocení celoroční pedagogické práce. Je také docela možné, že naši žáci budou v budoucnu spolu se životopisem odevzdávat portfolio svých projektů, prací a úspěchů. A protože to vše bude probíhat v 21. století, je docela pravděpodobné, že budou fyzické desky s papíry nahrazeny internetovým prostředím. A co když bude třeba, aby mladý podnikatel představil svou firmu? Může využít portfolio skupinové, tj. e-portfolio, na kterém se podíleli i jeho kolegové.

Na workshopu si představíme zajímavá prostředí, která umožňují snadnou tvorbu e-portfolií - a dvě si vyzkoušíme i prakticky (modul Digifolio na Metodickém portálu RVP.CZ a Google Sites).

Úroveň dovedností účastníka: začátečník

Počítač ve škole 2013

26. - 28. 3. 2013, Nové Město na Moravě

Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ - prostor pro spolupráci učitelů

Moderní technologie umožňují učitelům kontaktovat se a komunikovat nehledě na školu, město či stát, kde pracují. Výsledkem takové komunikace pak může být krátkodobá či dlouhodobá společná aktivita tříd, škol či dalších pedagogů. Důležité je najít prostředí, kde se budou všichni spolupracující cítit bezpečně a kde budou mít k dispozici vhodnénástroje ke sdílení. 
 
Metodický portál RVP.CZ nabízí modul Wiki, který je vhodným prostředím pro společnou tvorbu textů, sdílení materiálůke stažení a vkládání fotografií s možností tří stupňů nastavení přístupnosti pro veřejnost. Vytvořené stránky mohou být:
  • neveřejné - lze je však sdílet s konkrétními kolegy, kterým autor udělí práva k zobrazení nebo úpravám;
  • částečně veřejné - stránky mohou zobrazit všichni návštěvníci Metodického portálu, ale pouze vybraní uživatelémohou stránky upravovat;
  • veřejné.

Na workshopu si představíme strukturu modulu Wiki a prakticky si vyzkoušíme, jak vytvořit stránky ve všech nastaveních přístupnosti; jak stránky editovat; jak nahrávat soubory ke stažení... a mnoho dalšího pro smysluplné využití principů wiki. 

E-portfolio - osobní i skupinová prezentace online  

Podrobnosti na webu konference >>ZDE<<

ICT ve školství 2013

19. 3. 2013, Praha

Metodický portál RVP.CZ pomáhá učitelům ve výuce i v sebevzdělávání 

Podrobnosti na webu konference >>ZDE<<

Pohled byl zobrazen 646x od 30 květen 2014 do 24 květen 2019