Online setkání: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLOU A ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM ZAŘÍZENÍM

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 8. 4. 2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 8. 4. 2015, 20:00
Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola – ŠPZ – zákonný zástupce.

Cílem setkání je informovat pedagogy o možnostech spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením (ŠPZ)

Stručně z obsahu:
  • Stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní informace o připravované změně legislativy. 
  • ŠPZ (PPP, SPC a středisko výchovné péče) – rozdíly a standardní činnosti.
  • Pracovníci ŠPZ. 
  • Legislativní vztahy.
  • Situace, kdy se na SPC obracejí zákonní zástupci žáka, nejčastěji na podnět školy, případně lékařů, klinických psychologů: diagnostika, odklad školní docházky, zvážení vhodného školského zařazení (běžná nebo speciální škola), integrace žáka, doporučení individuálního vzdělávacího plánu (IVP), doporučení žádosti o asistenta pedagoga, převedení do jiného vzdělávacího programu, uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky, individuální terapie atd. 
  • Výstupy z vyšetření (zpráva, doporučení, posudek PUP), další dokumenty. 
  • Integrace žáka se SVP:  doporučení integrace, tvorba IVP, jeho osnova.
  • Kompetence ŠPZ, školy, zákonných zástupců.
  • Vzájemná komunikace a spolupráce škola-ŠPZ-zákonný zástupce během integrace žáka.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno pedagogům základních a speciálních škol, zástupcům vedení škol, výchovným poradcům.
Setkání je zdarma.
Lektorka:

Mgr. Jana Šarounová pracuje od roku 1998 jako speciální pedagog-logoped ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci. Ve své práci se věnuje předškolním i školním dětem, které mají narušenou komunikační schopnost na podkladě různých diagnóz (především vývojová dysfázie, porucha autistického spektra, mentální postižení, tělesné a kombinované postižení), pracuje s žáky běžných i speciálních škol.


Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Vyhledávání klíčových slov:

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1557x od 8 duben 2015 do 28 září 2022