Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Přidat do kolekce

Registrujte se a prostřednictvím formuláře dejte vědět o akci všem zapojeným partnerům.

http://rokprumyslu.eu/

Podívejte se na aktuální akce a projekty, které probíhají na všech stupních škol (viz tabulka v závěru stránky).

Zapojte se do aktivit a prostřednictvím jednoduchého formuláře dejte o své aktivitě vědět uživatelům Metodického portálu.

Informujte o akci k Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ >>

Metodický portál RVP.CZ nabízí výběr metodických materiálů pro učitele předškolního, základního, gymnaziálního a odborného vzdělávání, širokou pedagogickou veřejnost (studenty VŠ, speciální pedagogy, asistenty apod.), ale i rodiče, kteří mají zájem u svých dětí zajímavou formou rozvíjet znalosti ve sféře technického vzdělávání. Tento výběr zahrnuje metodické články, digitální učební materiály (pracovní listy, prezentace aj.), odkazy na webové stránky a další zdroje pro výuku podporující tematiku technického vzdělávání.

Rok průmyslu a technického vzdělávání má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti polytechnického vzdělávání, povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a přiblížit dobré příklady z praxe. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje „Rok průmyslu a technického vzdělávání“ vyhlášený Svazem průmyslu a dopravy České republiky pro rok 2015 a ministr školství Marcel Chládek udělil tomuto projektu 9. června 2014 osobní záštitu.
 
Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. V průběhu roku 2015 bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně se Svazem průmyslu a obchodu ČR organizovat různé aktivity, které budou řešit zásadní problémy: změnit negativní vnímání průmyslu širokou veřejností, poukázat na aktuální nedostatek technicky vzdělaných lidí a potřebu vyššího zájmu rodičů a jejich dětí o technické obory.
 
Metodický portál rvp.cz v souvislosti s Rokem průmyslu a technického vzdělávání nabízí všem školám příležitost, jak zviditelnit své projekty a nápady v podobě videí, obrazových a edukačních materiálů či reflexí (zajímavých článků).
 
Informace k záměru Roku průmyslu a technického vzdělávání najdete v přiložené prezentaci.
Připojené soubory Přílohy 1
ROK PRUMYSLU PP prezentace.pdf (4,5M) - Stáhnout

Ilustrační fotografie

Od Jiří Sedláček (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons
Od Jiří Sedláček (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons

NIDV - výběr z programové nabídky pro RPTV

Nabídka vzdělávacích programů z oblasti "Rok průmyslu a technického vzdělávání"
Naposledy aktualizováno 21 duben 2017, 11:01

Rok průmyslu a technického vzdělávání v modulu Burza

Vybrané inzeráty z modulu burza.rvp.cz
Naposledy aktualizováno 17 říjen 2019, 12:05

Ilustrační fotografie

Dějiny Československa v obrazech [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons
Dějiny Československa v obrazech [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons

Doporučené odkazy

SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


Talnet - online k přírodním vědám

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let.

Aktuální akce

Název akceTermín konání akceAnotace akcePořadatel akceWebová stránka s podrobnějšími informacemi o akciPoznámky
Technické vzdělávání v Talnetu24.3.2015Seminář k úspěšným metodám práce v technickém vzdělávání s online podporou. Na semináři je možnost se setkat s organizátory a realizátory aktivit pro náročné zájemce v oborech technického vzdělávání i s účastníky těchto aktivit. Součástí akce budou také ukázky výsledků jednotlivých činností a zevrubně je možnost se obeznámit s aktivitami Kurzu robotiky ASURO, Technické sekce T-expedice Martagon a s dalšími. NIDVhttp://www.talnet.cz/o-talnetu
Krajská odborná soutěž KOVO Junior 2015 - Mechanik seřizovač19.2.2015Soutěž je určená žákům studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Soutěž se řídí Pravidly soutěžre zručnosti ve strojírenských oborech schválené Cechem KOVO ČR.Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 1133http://www.ceskerucicky.org
Celostátní soutěž KOVO Junior 2015 - oboru Zámečník15.4.2015Soutěže zručnosti jsou pro rok 2014/2015 zařazeny do celostátní soutěže zručnosti pod názvem České ručičky.Jihmoravský krajhttp://www.ceskerucicky.org/
Žáci Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, se připravují na mezinárodní závod 24 hodin St Jo! do Francie30.4.2015Žáci Střední školy technické, Zelený pruh 1294, dostali skvělou příležitost = ti nejlepší z mladých technicky zaměřených žáků se zapojí do unikátní soutěže pro mladé techniky, která je spojená s přípravou na mezinárodní závod 24 hodin St Jo! Závod St Jo nabízí možnost objevit nové technické talenty a zároveň propagovat svou značku po celém světě v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Vybraní žáci školy navrhnou a postaví vozidlo (model závodního auta) na dálkové ovládání, které bude poháněno elektricko-vodíkovým hybridem. Pro naši školu je účast na závodu jedinečnou příležitostí poskytnout našim žákům praktické i teoretické cvičení jejich technické zdatnosti a seznámit je s technologií spojenou s obnovitelnými zdroji energie.Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294http://www.zelenypruh.cz/subdom/skola/skolni-informace/souteze/307-zaci-nasi-skoly-se-pripravuji-na-mezinarodni-zavod-24-hodin-st-joNaše škola bude reprezentovat Českou republiku se dvěma soutěžními týmy, které vzejdou jako vítězné z vnitrostátního kola soutěže, které se uskuteční koncem dubna 2015 na SŠt Zelený pruh 1294.
Televizní soutěž U624.3.2015Televizní soutěž U6 je určena zájemcům o techniku. Umožní žákům nižšího gymnázia ověřit svoji manuální i intelektuální zručnost při vymýšlení a vyrábění zařízení i vyzkoušet svůj úsudek při kvízech technického zaměření.Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20http://decko.ceskatelevize.cz/u6

Pohled byl zobrazen 639x od 19 leden 2015 do 12 duben 2015

Pohled byl zobrazen 4159x od 19 leden 2015 do 16 říjen 2019