Tematický vstup Čtenářská gramotnost

od Čtenářská gramotnost

Pohled virtuálního týmu čtenářská gramotnosti, který Vám podává všechny dostupné informace nejen z Metodického portálu rvp.cz. Odkazy na články a DUMy, na podnětné blogové příspěvky i na diskuzi našich uživatelů na toto zajímavé téma. Odkazujeme Vás také na Souhrnné digifolio o gramotnostech.

Váš tým!

Přidat do kolekce

Ve srovnání se zeměmi OECD a dalšími státy zapojenými do výzkumů PISA se české děti pohybují z hlediska čtenářské gramotnosti těsně pod průměrem. Nejlépe si vedou žáci asijských zemí. České děti mají srovnatelné výsledky například s Maďarskem a Rakouskem. Z Evropských států si vede nejlépe Finsko. Dlouhodobě neuspokojivá situace je na Slovensku. Ke zlepšování situace v Česku přispívají z řady projektů i osobní knihy. Údaje vyplývají z dostupných výzkumů PISA 2012 a pilotního projektu Já čtu od nakladatelství Modrý slon, které díky osobním knihám motivuje děti ke čtení a pomáhá zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost.

V příloze naleznete tiskovou zprávu k tomuto tématu.

Připojené soubory Přílohy 1
Tisková zpráva (27,9K) - Stáhnout
TZ_Čtenářským dovednostem kralují děti z asijských zemí. Češi jsou průměrní.
Připravili jsme další novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost - Čtenářská gramotnost ve výuce. Čtenáři v ní najdou vymezení pojmu čtenářské gramotnosti a seznámí se s příklady dobré praxe. V publikaci mají k dispozici dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce.
 
Metodickou příručku Čtenářská gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf a v nejbližší době vyjde i tiskem.

Soubory ke stažení

Čtenářská gramotnost ve výuce

1,1MB | Úterý, 06 prosinec 2011 | Detaily

Gramotnosti ve vzdělávání.pdf

915,1KB | Pondělí, 20 prosinec 2010 | Detaily
Definice čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná. Více se dozvíte v hesle Čtenářská gramotnost ve wiki na Metodickém portálu. Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z klíčových vzdělávacích cílů.

Blogové příspěvky autora Ondřeje Hausenblase v blogu Ireneus

Blogové příspěvky autorky Ludmily Kovaříkové na téma Čtení a vše s ním související

Blogové příspěvky autora Lukáše Bajera v blogu se zajímavým názvem "Vysvětlete mi to jako malému dítěti..."

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.

Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se čtenářskými dovednostmi (ZV) autorka Hana Košťálová

Anotace: Příspěvek přináší pohled na čtení a čtenářskou gramotnost, nabízí úvahu nad těmito pojmy, rozpracovává sadu základních čtenářských dovedností a poskytuje ukázku jedné z metody hodnocení čtení s porozuměním.

Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu? (ZV) autor Zdeněk Jonák

Anotace: Článek se zabývá vztahem mezi čtenářskou a informační gramotností, vlivem ICT na jejich rozvoj a rozsahem a způsobem využití ICT v průběhu života jedince.

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.

autor: Leiter der Landesbibliothek Oberösterreich, licence CC-BY-SA, http://goo.gl/MSZZ1

Jak Honza chytře porazil draka (ZV) autor Zdeněk Sotolář

Anotace: Aktivita na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci pracují s výchozím textem, vyhledávají a analyzují, srovnávají a hodnotí. Opakují si znaky pohádek a všímají si jazykových prostředků (ironie). Je možné použít v kterémkoliv ročníku pro samostatnou nebo skupinovou práci.

Co přinesl začátek 17. století (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Na základě dvou odborných textů se žáci seznámí se situací v Čechách v první polovině 17. století, a utvoří si tak obrázek o všedním životě té doby. Při skupinové práci se pokusí textům – a tím i této době – co nejvíce porozumět.

Jak tomu bylo s papírem (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Celodenní téma Papír rozepsané do jednotlivých aktivit (včetně výroby papíru), doplněné pracovními listy z matematiky a českého jazyka, které vyplývají z textu o různých materiálech na psaní a o vynálezu papíru.

Pohled byl zobrazen 3414x od 30 květen 2014 do 2 prosinec 2016