KURIKULUM G - VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

KURIKULUM G - Virtuální hospitace - NĚMECKÝ JAZYK

Virtuální hospitace v hodině německého jazyka z Gymnázia a SOŠPg, Čáslav. Hodinu vedla Mgr. Ivana Frýbová.

Pohledy na další zveřejněné hodiny.

KURIKULUM G - Virtuální hospitace - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II

Videozáznam hodiny matematiky z Gymnázia Brno-Řečkovice, kterou vedl v sextě víceletého gymnázia RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Digitální portfolia dalších zveřejněných hodin.

KURIKULUM G - Virtuální hospitace - GEOGRAFIE

Videozáznam hodiny geografie z Letohradského soukromého gymnázia. Vyučování v kvintě vedl Mgr. Pavel Bendl.

Pohledy na další zveřejněné hodiny.

KURIKULUM G - Virtuální hospitace - BIOLOGIE

Videozáznam hodiny biologie z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, kterou vedla RNDr. Jana Dobroruková ve čtvrtém ročníku šestiletého programu.

Pohledy na další zveřejněné hodiny.

KURIKULUM G - Virtuální hospitace - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA III

Virtuální hospitace v hodině českého jazyka a literatury z Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu. Výuku vedla Mgr. Hana Antonínová Hegerová.

Pohledy na další zveřejněné hodiny.