Projekt Zvládneme to sami

od Speciální vzdělávání

Základní aktivity projektu: profesní poradenství a podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků SŠ pro sluchově postižené.

O projektu

Realizace projektu:
1. května 2012 - 30. června 2014
Cílová skupina projektu:
žáci pražských SŠ pro sluchově postižené 
Cíle projektu: 
  • co největší možné uplatnění cílové skupiny v dalším vzdělávání, budoucím zaměstnání i životě
  • zvýšení orientace cílové skupiny v oblasti profesního poradenství a orientace na trhu práce a usnadnění přechodu ze školy do pracovního procesu
  • zvýšení jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti v českém jazyce u cílové skupiny a minimalizování tak jazykové a informační bariéry mezi okolním světem a cílovou skupinou
  • vytvoření nové publikace Čtení nás baví II.
  • využití metody EEG-Biofeedback pro lepší studijní výsledky a zvládání stresu u cílové skupiny
Klíčové aktivity projektu: 
  • Workshopy profesního poradenství
  • Individuální konzultace žáků s odborníky
  • Publikace Čtení nás baví II. - on-line verze, verze k tisku
  • Kurz čtenářské gramotnosti pro žáky SŠ
  • EEG-Biofeedback a jeho využití pro lepší studijní výsledky žáků SŠ
Dokument České televize o projektu

zde

Realizační tým projektu: 
Milena Čámková - manažer projektu
Martina Vochomůrková - finanční manažer 
Jana Rohlederová - provozní manažer
Jitka Zahumenská - odborný asistent (organizace workshopů profesního poradenství)
Romana Petráňová - vedoucí realizačního týmu pro tvorbu publikace Čtení nás baví II. 
Milena Hanáková - odborný asistent (organizace kurzu čtenářské gramotnosti pro žáky SŠ)
Jaromír Pléha - odborný asistent (organizace EEG-Biofeedback)

Doporučujeme: ČTENÍ NÁS BAVÍ II.

DVD a v omezeném množství i tištěná verze publikace Čtení nás baví II vznikly v rámci projektu Zvládneme to sami – profesní poradenství a podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků SŠ pro sluchově postižené.

Učebnice obsahuje pět hlavních kapitol. První kapitola (Úvod) je pojata jako motivačně-vzdělávací. Studentům umožní vhled do základní problematiky literární vědy. Seznámí je s pojmy, které se týkají literatury a jejího dělení (např. literatura věcná a krásná, poezie a próza, literární druhy, literární žánry), dále pak literárního díla (např. téma, kompozice, styl, smysl) a jeho autora. V souladu se zaměřením učebnice na epické prozaické žánry se Úvod soustředí na výkladu pojmů, jako je děj, vypravěč, postava apod. Závěr kapitoly je věnován čtenáři; obsahuje mj. praktické tipy, jak překonat problémy se čtením.

Cílem první kapitoly je, aby se student dokázal zorientovat v obrovském množství titulů, které nabízejí knihovny a knihkupectví, uměl si vybrat knihu, která bude vyhovovat jeho potřebám a cílům, a nepřistupoval k četbě knihy s obavami jako k něčemu neznámému, nepochopitelnému, nezvládnutelnému.

Další kapitoly představují čtyři vybrané literární žánry: mýtus, pověst, povídku a román. Studenti se v nich seznámí s některými spisovateli těchto žánrů a jejich díly a zorientují se v typických znacích zmíněných literárních žánrů. U každého žánru je studentům předloženo vždy šest ukázek  literárních textů, a to jak v původní (originální) podobě, tak v upravené verzi pro znevýhodněného čtenáře.

Před každou ukázkou literárního textu je zařazena sada otázek, které mají uvést čtenáře do tématu, motivovat jej k četbě, případně upozornit na některá klíčová slova a jejich význam. Porozumění čtenému textu i pochopení typických znaků konkrétního žánru lze procvičit v sadě interaktivních i neinteraktivních otázek a úkolů, z nichž některé se zaměřují také na rozvoj fantazie a literární tvořivosti žáků.

Součástí DVD je také interaktivní výkladový slovník. Pro snazší vyhledávání je možné využít Rejstřík autorů a Rejstřík literárních děl (ukázek).

Tato multimediální hypertextová učebnice je určena neslyšícím studentům středních škol nebo všem, kteří se zajímají o literaturu, případně si chtějí procvičit své znalosti a jazykové dovednosti v českém jazyce. Učebnice byla vytvořena s ohledem na jazykové potřeby neslyšících středoškoláků – obsah učebnice může student vnímat jak v písemné formě českého jazyka, tak v českém znakovém jazyce. Není zamýšlena jako učebnice či čítanka pro samouky, naopak předpokládá aktivní účast a vedení ze strany pedagoga. V přiloženém manuálu lze nalézt další možnosti rozvíjení a prohlubování učební látky.

Učební text doprovází bohatý ilustrační materiál a několik přehledných tabulek. Významná fakta a události spojené s tématem, rozmezí života v učebnici uvedených spisovatelů a dalších osobností – včetně obrazového propojení s typickými znaky doby, ve které žili – jsou graficky zpracovány na časových osách.

„Čtení nás baví II“ si klade za cíl přispět malým dílem ke zvýšení jazykové kompetence neslyšících studentů, motivovat je k četbě s porozuměním a prohlubovat jejich zájem o literaturu.

Publikace k tisku (PDF).

Publikace v online verzi.

Náhled stránky online příručky Čtení nás baví II.
Náhled stránky online příručky Čtení nás baví II.
OP VK, projekt
Pohled byl zobrazen 929x od 28 červenec 2015 do 1 červen 2023