Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dotyková zařízení a chemie

od Michal Černý

Digifolio vytváří základní přehled materiálů, které se vztahují k didaktice chemie za užití dotykových zařízení.

Josef Mach – Tablet v chemii

Video je úvodem do používání tabletu ve výuce chemie a současně pozvánkou do otevřeného e-kurzu, který se tématu věnuje podrobněji.

Zajímavé články z RVP.cz

Chemie a mediální výchova – 1. část
Příspěvek poskytuje náměty na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii.

Chemie a mediální výchova – 2. část
Druhá část námětů na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii

Chemie a duše(vní) vlastnictví
Příspěvek pojednává o praktických důsledcích chemie a jejího zařazení do vzdělávání. Poukazuje na propojenost chemických věd, jejich aplikací a duševního vlastnictví. Uvádí praktické příklady, kde je možné nalézt propojení chemie s průmyslovým právem a dává několik námětů na práci s tímto tématem v hodinách chemie.

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie
Příklad dobré praxe je ukázkou využití IKT při výuce chemie. Interaktivní výuková aplikace je využívána studenty i učiteli při přípravě vyučovacích hodin. V poslední době stále více oblíbená prezentace prostřednictvím PowerPointu, případně videoklipů, umožňuje využívat kombinaci textu a vizuálních prvků. Různé druhy obrázků a animací přispívají ke zvýšení motivace a k lepšímu pochopení prezentovaného učiva. Implementace IKT usnadňuje rozvíjení klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů.

Využití ICT ve výuce chemie v základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií
Příspěvek se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie. Článek je součástí širší diskuse o využití ICT technologií v primárním i sekundárním vzdělávání, což patří v současnosti mezi zásadní témata v oblasti vzdělávání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

SMART Notebook v chemii
Popis vlastností software dodávaného s interaktivními tabulemi Smart a možnosti jeho uplatnění ve výuce.

Moderní chemické editory ve výuce na základních a středních školách

Užitečný přehled možností využití moderních chemických editorů ve výuce na základních a středních školách s důrazem na ty, které jsou volně dostupné, včetně odkazů na ně.

Josef Mach – Aplikace Chemie – periodická soustava prvků

Video se věnuje velice zajímavé aplikaci, která nabízí nejen poměrně obsáhlou tabulku s prvky a informacemi o nich, ale také pěkný nástroj na procvičovaní.

Josef Mach – Aplikace Chemie

Popis aplikace, která slouží pro základní chemické výpočty.

Zajímavé odkazy z portálu

Interaktivní chemie

Sada Java appletů z chemie, které jsou pečlivě utříděné a pojmenované, takže je možné je snadno použít pro výuku chemie a demonstraci vybraných jevů na gymnáziích i základních školách.

Chemie und ihre Didaktik

Jedná se o webové stránky Univerzity Wuppertal, které jsou mimo jiné zaměřeny na metodickou podporu učitelů chemie na SŠ, a to převážně v oblasti praktického využití látek, techniky a chemie všedního dne.

Chemie pro začátečníky

Srozumitelné a přehledné stránky o anorganické i organické chemii pro ZŠ a SŠ. Výkladová část je doplněna úlohami a jejich řešením.

Studium chemie

Portál katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ. Užitečné materiály pro učitele i žáky. Součástí portálu je i poradna, která nabízí kvalifikovanou pomoc při řešení chemických problémů.

Josef Mach - Vybrané aplikace do chemie pro tablety

Alchemy (Android, zdarma, CZ)
Avogadro (Windows, zdarma)
Bkchem (Windows, zdarma, CZ)
Elements – Learn the Periodic Table (iOS, zdarma)
goReact (Android, iOS, zdarma)
Elemental (iOS, zdarma)
Chem3D (iOS, zdarma)
Chem IQ (iOS, zdarma)
ChemDoodle Mobile (iOS, Android, zdarma)
Chemical Elements (Android, zdarma, CZ)
Chemical Equation Balancer (Android, zdarma)
Chemical Solutions (Android, zdarma)
Chemical Reactions (iOS, zdarma, CZ)
Chemické názvosloví (Android, zdarma, CZ)
Chemie – periodická soustava prvků (Android, zdarma, CZ)
Chemik (Android, zdarma, CZ)
Chemistry By Design (Android, iOS, zdarma)
Chemistry Calculation (Android, zdarma)
Chemistry Calculator (Android, zdarma)
Chemistry Lab (Windows 8/10, zdarma)
Chemistry Solver for Reaction (Android, zdarma)
MahjongChem (Android, iOS, zdarma)
Molecules (iOS, zdarma)
Molarity (iOS, zdarma)
MolPrime (Android, iOS, zdarma)
Moolari (Windows 8/10, zdarma)
MolPrime (iOS, zdarma)
My Chemistry Lab (Windows 8/10, zdarma)
Organic Chemistry Visualized (Android, zdarma)
Perfect Chemistry Lite (Android, zdarma)
Periodic Table (Windows 8/10, zdarma)
Periodická tabulka (Windows 8/10, zdarma, CZ)
Periodická tabulka (Android, zdarma, CZ)
Periodická tabulka Kviz (Android, zdarma, CZ)
Solution Calculator Lite (Android, zdarma, CZ)
Titration Calculator (Android, zdarma)
W Chemistry Handbook (Android, zdarma)
Zvětšeno – Chemie (Android, zdarma, CZ)
Pohled byl zobrazen 1164x od 16 září 2015 do 23 červenec 2021