Hus, jak ho neznáte pro střední školy

od Interaktivní dílny série Duchovní dědictví

Interaktivní program přináší zdroje pro přiblížení Husova odkazu studentům středních škol, druhého studpně víceletech gymnázií a škol obdobného typu.

V 1 vyučovací hodině se studenti poutavou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Dozví se nejdůležitější a překvapivá fakta z Husova života a jeho hodnoty, které mají přesah až do dnešní doby.

Autory programu jsou Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D., Ing. Eliška Krmelová a David Loula.

Podpora

V případě, že se prezentace na vašem PC nezobrazuje správně:
1) můžete ji prezentovat v prohlížeči PowerPointových souborů, který lze stáhnout zdarma na:
https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=13
2) můžete ji prezentovat v PDF verzi, kterou lze stáhnout na digifoliu
3) napište nám to na sku@kam.cz a zašleme Vám verzi, která se bude zobrazovat správně.

Příklady z praxe výuky programu

Hus v Hustopečích

Studenti informatiky a veřejné správy na SOŠ Hustopeče prožili 22. ledna 2016 interaktivní program o Mistru Janu Husovi a jeho životních hodnotách. Program vedla Ing. Eliška Krmelová, lektorka preventivních programů Etické dílny® (www.etickedilny.cz). Škola si objednala programy ze série Duchovní dědictví (www.najdilektora.cz). Program „Hus, jak ho neznáte“ následoval po programu „Bible a člověk 21. století“. Z interaktivních materiálů lektorka využila PPT prezentaci, videoklip, pracovní list i připravené otázky pro jednotlivce a skupiny (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10463). V soutěži „Miss Hodnota“ třídy překvapivě žádná ze skupin studentů nenominovala do hlasování o nejdůležitější životní hodnotu Lásku. Při hlasování třídy se na prvním místě umístila Svoboda, na druhém Pravda a Pokora, a na třetím Víra.

Otázky pro lektorku Elišku Krmelovou:

Pokolikáté program o Husovi učíte? Pro středoškoláky jsem měla zatím 3 programy o Husovi, na základní škole to byly od loňského roku tuším dvě desítky programů o Husovi (od 3. do 9. třídy). Zatím se mi nestalo, že by děti a dospívající na program o Husovi nereagovali se zaujetím až nadšením.

Co se z programu studentům nejvíc líbilo? Studenty velmi baví příběh Jana Husa, se kterým se neseznamují tradičně chronologicky, ale na základě jeho charakterových vlastností (v případě ZŠ je to na základě určitých indícií). Myslím, že i diskuse ve skupinách byly pro studenty obohacující a zajímavé.

Jaké jsou rozdíly ve výuce a vnímání programu o Husovi mezi žáky na ZŠ a u studentů na SŠ? Ve vnímání Husovy osobnosti a jeho hodnot rozdíl nevidím. Spíš je rozdíl ve spolupráci na interaktivních prvcích – žáci 2. stupně ZŠ se někdy o hodnotách trošku bojí otevřeně mluvit, aby se třeba neztrapnili přes spolužáky, nebo aby to nebylo špatně (což středoškoláci již obvykle překonali). Ale když se diskuse podaří, tak je to báječný pocit – vytváří se tím mezi učiteli a žáky určitá sounáležitost, osobní vztah. A ten je tak potřeba!

Jak vnímají osobnost Jana Husa studenti? Na příkladu Husa je vidět, jak zoufale dnes chybí mladým lidem vzory a ideály. Myslím, že Hus si získává pozornost a obdiv mladých právě svojí silnou osobností a odvahou.

Kým je Hus osobně pro Vás? Husa jsem si zamilovala pro jeho lásku – k Ježíši Kristu, k lidem, k pravdě. Nebyl sobecký – hodnoty, o kterých kázal, také reálně žil a dokonce pro ně obětoval i svůj život. Kde dnes najdeme takovou osobnost?

Z čeho máte při lektorské práci největší radost? Mám radost, že se v Husovi mladým lidem zjevil určitý vzor, který může mít na jejich rozhodování a směřování dokonce i v dnešní době svůj vliv. Teď je ale důležité tento vzor dětem a dospívajícím ukázat, dát k dispozici. To je výzva pro učitele – zkuste se s materiály seznámit a přemýšlet, jakým způsobem je zařadit do výuky.

www.situcitelu.cz

Program "Hus, jak ho neznáte" na gymnáziu Globe v Brně

Z programu „Hus, jak ho neznáte“ na gymnáziu Globe v Brně měl asi největší ohlas rapový videoklip. V části programu „Volba Miss Hodnoty“ získala největší počet hlasů 12 (z celkových 41) hodnota „Láska“. Největší zájem byl mezi studenty o otázku pro skupiny: Jaké znaménko (=, ≠ , <, >) patří mezi pojem LÁSKA a pojmy sex, vášeň, bouřlivé emoce, přátelství? Tři studenti se zhostili role krále Václava IV., Jana Husa a Jeronýma Pražského a přečetli třídě komiks.

Reakce studentky: „Musím říct, že mě program o Husovi velice mile překvapil. Čekala jsem nějakou nezajimavou přednášku nebo něco takového. Moc se mi líbilo, jak to téma bylo uchopeno. Hodně dobré bylo to s těmi vlastnostmi Husa, které zaujaly a myslím, že se to všem líbilo. Žádná velká negativa jsem nenašla, možná jen to, že se videoklip snažil přizpůsobit mladým, ale všimla jsem si některých negativních reakcí. Pokud jde o ty pracovní listy, taky byly dobré, ale možná bych vynechala nebo změnila bod číslo jedna, kde se jednalo o uprchliky. Jde totiž o diskutabilní otázku a studenti by to mohli braz jako vnucování názoru. Celkově si myslím, že je projekt moc povedený.

www.situcitelu.cz

Rozhovor s Danielem Guňkou

Energický pedagog Daniel Guňka je jedním z prvních učitelů, kteří využili nový program „Hus, jak ho neznáte“ pro střední školy. Učí druhým rokem na gymnáziu BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nejraději má volitelné semináře Dějepisu nebo Základů společenských věd. Interaktivní program „Hus, jak ho neznáte“ vyučoval 26. listopadu 2015 studenty 3. ročníku v rámci Základů společenských věd.

Jak studenti reagovali na interaktivní program o Janu Husovi a životních hodnotách?  Hodina byla hezká a funkční. Pro studenty naší křesťanské školy to nebylo zas tak nové. O životních hodnotách na hodinách běžně povídáme. Věřím však, že pro studenty na státní škole téma Jana Husa a diskuze o hodnotách mohou být velmi přínosné.

Co z programu se studentům nejvíc líbilo?  Myslím, že nejlepší ohlas měl komiks. Ten se studentům líbil. Procházeli jsme komiks takovým způsobem, že každou postavu z komiksu četl někdo jiný.

Na kterou životní hodnotu jste zaostřili pozornost a co jste objevili?  Se studenty jsme se věnovali hodnotě Láska. Hodně času jsme věnovali tomu, co je láska a jakým způsobem se projevuje. Mluvili jsme o různých druzích lásky a o vztahu lásky a sobectví.

Jak se Vám pracovalo s otázkami pro jednotlivce a otázkami pro skupiny?  Připravené otázky jsme použili jen částečně. Otázky jsou dobré, ale z časových důvodů jsme je použili trochu odlišným způsobem, než je navrženo v programu. Pracovali jsme hlavně s otázkami pro jednotlivce.

Použili jste pracovní list? Jak se vám s ním pracovalo?  Dělali jsme z programu pouze druhou hodinu. Pracovní list je jen pro první hodinu a tak jsme ho nevyužili.

Jak vnímají osobnost Jana Husa studenti?  Obávám se, že to nejsem schopen odpovědět. To je asi otázka na studenty.

www.situcitelu.cz

Pohled byl zobrazen 3780x od 9 listopad 2015 do 18 duben 2024