Podpora mnohojazyčných tříd

od Jitka Tůmová

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning . Dílčí aktivita této iniciativy nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ve vztahu k jazykovému vzdělávání a výuce. V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML, a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. Ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise uspořádal NÚV v dubnu 2016 seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd.
Seminář s úplným názvem Podpora mnohojazyčných tříd - Vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách se konal 14. -15. dubna 2016 v Praze a byl určen pro české učitele ze základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Seminář byl cílen vždy na několik učitelů z jedné školy, protože koncept mnohojazyčnosti je zamýšlen jako celoškolní přístup. Semináře se účastnili jak jazykáři, češtináři, tak i učitelé nejazykových předmětů.
 
Ve dvoudenním semináři byla učitelům představena mnohojazyčnost především praktickým způsobem. Experti se snažili zprostředkovat následující: co se skrývá pod termínem mnohojazyčnost/vícejazyčnost, jak rozvíjet mnohojazyčnost ve školním vzdělávacím programu, jak profitovat z jazykové různorodosti napříč kurikulem, jak vnímat různé jazyky žáků ve třídě a jak s nimi pracovat, jak podporovat pro žáky jazyk vyučování napříč kurikulem, jaké metody, strategie a materiály je možné používat pro podporu mnohojazyčnosti a jak definovat jazykové cíle v nejazykových předmětech. Obsah semináře byl pečlivě připraven s ohledem na potřeby a požadavky českých učitelů a škol a na základě diskuse s místním koordinátorem semináře. Mnoho materiálů a aktivit, které byly prezentovány, lze využít v rámci projektových dní, průřezových témat a dalších školních aktivit. Většina z prezentovaných metod je využitelná napříč celým školním kurikulem. Účastníci byli také seznámeni s různými jazykovými a kulturními zdroji a odkazy k tématu.

Pozvánky ke stažení

Podpora mnohojazycnych trid_CZ.pdf

372,3KB | Pondělí, 11 duben 2016 | Detaily

Supporting multilingual classrooms_EN.pdf

274,8KB | Pondělí, 11 duben 2016 | Detaily

Introduction_Muller_Lamb_CZ.pdf

474,4KB | Úterý, 12 duben 2016 | Detaily

Introduction_Muller_Lamb_EN.pdf

469,1KB | Úterý, 12 duben 2016 | Detaily
Další užitečné informace naleznete zde:

Kontakty na lektory

Terry Lamb: t.lamb@sheffield.ac.uk

Chantal Muller: chantal.muller110@gmail.com
mnohojazyčná třída, mnohojazyčnost, NÚV, Rada Evropy, seminář
Pohled byl zobrazen 1237x od 11 duben 2016 do 11 srpen 2020