Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou

od Nakladatelství Dr. Josef Raabe

Podpořte kreativitu a tvůrčí přístup dítěte a rozvíjejte tak jeho dovednosti pro život - (před)matematickou gramotnost, schopnost reagovat pružně na aktuální situaci a hledat neotřelá řešení problémů nebo vyjadřovací schopnosti.

Přidat do kolekce

Nakladatelství Raabe vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol. Cílem soutěže je rozvíjet u dětí předškolního a mladšího školního věku fantazii, kreativitu, individualitu, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, vztah ke kulturnímu dědictví a podporovat rozvoj (před)čtenářských a (před)matematických dovedností. Zápis do soutěže a zasílání soutěžních prací probíhá od 1. ledna 2017 do 15. dubna 2017.

 

Zadání 1. ročníku soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou:

Máte rádi pohádku O Červené Karkulce? Upravte ji dle své fantazie a pohádku výtvarně ztvárněte.

 

Děti mohou soutěžit v několika kategoriích podle věku a počtu soutěžících. Do kategorie A budou zařazeny výtvory všech účastníků, kteří chtějí soutěžit jako jednotlivci. Kategorie B je určena pro skupiny.

Soutěž je dvoukolová. V prvním kole proběhne registrace výtvarných děl prostřednictvím elektronického formuláře a hodnocení zaslaných prací odbornou porotou pod vedením ilustrátorky Barbary Šalamounové. Naváže na něj pak kolo druhé, kdy bude probíhat veřejné hlasování na FB stránce Kuliferda a jeho svět. Slavnostní ukončení soutěže a předání cen se uskuteční 15. června 2017. Při závěrečném vyhodnocení budou oceněni i pedagogové a školy zapojené do soutěže.

Více informací o soutěži naleznete zde: http://kuliferda.raabe.cz/pohadkove-carovani-s-kuliferdou/a1-rocnik-pohadkoveho-carovani/

Pohled byl zobrazen 13806x od 9 leden 2017 do 20 říjen 2017