Všenory - turistika a pohyb 2016-2018

od Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic"

 

Portfolio turistického kroužku SVČ Všenory.

Přidat do kolekce

Letošní turistické výlety začaly šťastnou volbou. Výlet údolím Dalejského potoka nám umožnil tři hodiny hrát hry a učit se v skrytém místě. Prokopské údolí bylo naopak celkem přelidněno. A cesta od Jezíska na Smíchov znamenala, že jsme konečně lokalizovali, kudy jsme to procházeli, z děvínských vyhlídek, kde možná Vlasta s dívkami oklamala vladyku Ctirada. Více na fotografií, o dalším výletě: jeho tématu a cíli, budeme hlasovat zhruba za týden!

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou a zpět)
 • plnění úkolů, soutěž náhodných skupin

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • orientace
 • rozpoznávání prvků přírody a krajiny
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (z Mníšku prod Brdy přes poutní místo Skalka do Všenor)
 • plnění úkolů, soutěž dvojic podle výběru dětí

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • orientace
 • rozpoznávání prvků přírody a krajiny
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti
 • poznávání minulosti bezprostředního okolí místa, kde žiji

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (prohlídka města Karlštejn, betlémářského muzea, hradu a domácího ZOO)
 • plnění úkolů dle programu, společné dílo

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • rozvoj jemné motoriky (malování, modelování, stříhání, lepení)
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti
 • utužování komunity: zpěv, tvorba společného betlému

Program výletu:

 • výstup na Petřín + na rozhlednu
 • zrcadlové bludiště
 • cesta přes Hradčany a Malou Stranu
 • Národní muzeum: výstava retro

Cíle:

 • dynamický pohyb a vytrvalost dětí
 • orientace v intravilánu města
 • prožitky; jejich recepce a sdílení

Program výletu a jeho cíle:

Projít naučnou stesku Svatojánské proudy z Třebenic do Štěchovic; realizovat celodenní hru.

Děti s rodiči měli zažít hezký den v chladném údolí Štěchovické umělé vodní nádrže a poznat krásy hlubokého kaňonu. Cílem bylo vzpomenout na slavné osadníky zdejších trampských osad a také na voraře a vltavské lodníky. Děti diskutovaly též o smyslu velkých vodních děl nebo o kráse krajiny a o bohatosti druhů v chránění přírodě. neméně důležitým cílem byly společné zážitky, jež měla posílit celodenní soutěž znalostních a dovednostních úkolů a úkolů vedoucích ke ztvárnění postoje, názoru nebo nálady či zážitku. Jak se den vydařil, můžete ověřit na fotografiích zde vpravo.

Dne 18. 4. 2017 jsme šli z Bojova do Měchenic. KOlem zlatonosného potoka najít, co je vzácné. Z fotografií je patrné, že vzácná byla pomoc, vzácná a důležitá radost ze hry a v neposlední řadě spolupráce. V potoce, který v létě skoro neexistuje, teče z jara vody opravdu hodně; vzájemná pomoc a rady byly moc prospěšné!

A například do štoly Čertovka (fotografie č. 23, 24 a 29) pomohl menším dětem franta Hošek z 5. ročníku ZŠ ve Všenorech. Super výkon, Franto!

Fotografie jsou vlastnictvím Pavlíny Jirasové.Děkujeme!! Zde pod licencí Creative Commons.

Medník a okolí nás přivítaly konečně krásným jarním počasím. Přineslo to jedinou komplikaci: spoustu cyklistů v místech, kam se má chodit jen pěšky... Zbytek zážitklů a pocitů je ryze pozitivních, jak dokladůjí také fotografie. Naše čtyři týmy dokonce bojovaly o výhru až do poslední zastávky - a musel jsem dokonce udělit dvě první ceny, tak byly dívky vyrovnané. A chlapci nezaostali zas o tolik. Museli se přeci věnovat také hádkám o to, která RPG a strategie je nejlepší. :)

Pohled byl zobrazen 413x od 29 leden 2017 do 21 říjen 2017