Kompetence pro demokratickou kulturu

Na jaře 2016 vydala Rada Evropy materiál s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu (s podtitulem Rovné soužití v kulturně rozmanité demokratické společnosti). Jedná se o model kompetencí, který obsahuje deskriptory (popisy dílčích schopností) pro různé úrovně obtížnosti. Na přípravu tohoto modelu navazuje pilotáž deskriptorů a příprava podpůrných dokumentů pro pedagogy i pro tvůrce vzdělávací politiky. Kompetence pro demokratickou kulturu jsou významným mezinárodním zdrojem pro uvažování o vývoji občanského vzdělávání.

 

Klíčový je model 20 kompetencí rozčleněných do čtyř širokých kategorií:

  • Hodnoty (3 kompetence)
  • Postoje (6 kompetencí)
  • Dovednosti (8 kompetencí)
  • Znalosti a kritické porozumění (3 kompetence)
  • model kompetencí je graficky představen v podobě tzv. motýla (viz str. 11 zde)

 

Klíčové materiály jsou ke stažení  v anglickém jazyce:

Kompetence pro demokratickou kulturu – průvodce

COV_CDC-pruvodce_BETA.pdf

258,1KB | Čtvrtek, 05 říjen 2017 | Detaily

Kompetence pro demokratickou kulturu (česky)

COV_CDC-shrnuti_web.pdf

655,2KB | Úterý, 18 duben 2017 | Detaily

Model kompetencí – schéma (česky)

COV_CDC-model_web.pdf.1

96,8KB | Úterý, 18 duben 2017 | Detaily

Competences for Democratic Culture

CDC_en.pdf.pdf

550,9KB | Úterý, 18 duben 2017 | Detaily

Competences for Democratic Culture – Executive summary

competences-for-democratic-culture_en.pdf.pdf

1,1MB | Úterý, 18 duben 2017 | Detaily

Aktuálně je k dispozici překlad SHRNUTÍ a MODELU do českého jazyka.

Shrnutí publikace "Kompetence pro demokratickou kulturu - Soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech".
Dokument popisuje konceptuální model kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Záměrem je, aby byl model využíván při rozhodování a plánování v oblasti vzdělávání, kde pomůže formovat vzdělávací systémy, jež připraví žáky a studenty na život zodpovědných a respektujících demokratických občanů.

KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU (PDF, česky)

MODEL KOMPETENCÍ - SCHÉMA (PDF, česky)

 

Vydala Rada Evropy v březnu 2016. Originál dostupný zde. Nezkrácená verze publikace zde. Překlad a redakce: Centrum občanského vzdělávání FHS UK, duben 2017.

Pohled byl zobrazen 4433x od 18 duben 2017 do 29 listopad 2023