Podpora mnohojazyčných tříd II (Jazykový rozvoj žáků-cizinců)

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning . Dílčí aktivita této iniciativy nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ve vztahu k jazykovému vzdělávání a výuce. V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. Ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise uspořádal NÚV v dubnu 2016 seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd.

Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy uspořádal ve dnech 27. – 28. 4. 2017 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců, který byl veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář byl určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o přínos mnohojazyčného prostředí a výuku žáků-cizinců.

Na semináři byly řešeny následující otázky:

Jak podpořit povědomí učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků.

Jak podporovat pozitivní vztah k jazykové a kulturní rozmanitosti.

Jak zlepšit kvalitu výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách se zaměřením na:

  • předchozí znalosti a možnosti žáků-cizinců (hodnocení počáteční znalosti jazyka žáků-cizinců), podporu vyučovacího jazyka (češtiny) v mnohojazyčném prostředí,
  • formativní hodnocení jazykových znalostí žáků-cizinců,
  • sledování jazykového pokroku žáků-cizinců.

Dále byly účastníkům představeny efektivní výukové nástroje, metody a přístupy pro podporu mnohojazyčných tříd. Zároveň měli možnost zkusit adaptovat příklady dobré praxe pro výuku a učení se v mnohojazyčném prostředí s češtinou jako vyučovacím jazykem.

Pozvánky a program ke stažení

Supporting multilingual classrooms II_2017_EN.pdf

314,4KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

Podpora mnohojazycnych trid II_2017_pozvánka CZ.pdf

398,1KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

SMC_CV_foto_Merce_Catherine_ 2017 (1).pdf

232,4KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

Multilingual classrooms seminar_programme (1).pdf

354,1KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

Materiály ECML

1_DiagnosticLengyel_EN-7.doc

1,2MB | Pátek, 05 květen 2017 | Detaily

Translanguaging-Guide-With-Cover-1.pdf

5,4MB | Pátek, 05 květen 2017 | Detaily

Pracovní listy

EDL sticker game_questions (1).pdf

75,2KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

EDL sticker game_answers (1).pdf

367,9KB | Úterý, 09 květen 2017 | Detaily

Výstupy účastníků semináře

Prezentace

April 2017 Irena Mašková presentation.pptx

2,8MB | Pátek, 05 květen 2017 | Detaily

Foreign language learning_2017.pdf

85,8KB | Pátek, 05 květen 2017 | Detaily

Seminář k mnohojazyčnosti 2017 – MŠMT.pptx

331,1KB | Čtvrtek, 11 květen 2017 | Detaily

Integrace žáků- cizinců do ZŠ.pdf

26,3MB | Pondělí, 15 květen 2017 | Detaily

Zajímavé zdroje a materiály

Bližší informace k odkazům

odkazy- Meta.docx

17,9KB | Úterý, 23 květen 2017 | Detaily

odkazy ČŠBH.docx

13,6KB | Úterý, 23 květen 2017 | Detaily

Foto of participants

Pohled byl zobrazen 2877x od 4 květen 2017 do 16 duben 2024