Informace o řešení úkolu ČZJ

Prosinec 2019

Tisk publikace

Listopad 2019

Zahájení překladu publikace

Říjen 2019

Dokončení textu publikace, zahájení sazby

Září 2019

Dokončení editorských prací

Zahájení PR publikace

Červen 2019

Dokončení textů

Duben 2019

Práce s texty, videi. Zahájení natáčení finálních verzí autorských videí.

Únor 2019

Zahájení odevzdávání  dokončených  autorských textů.

Leden 2019

Zahájení odevzdávání  dokončených autorských videí a autorských textů.

Leden 2019

Dokončení dotazníkového šetření učitelů ČZJ I

15. 1. 2019

Odevzdání autorských videí týmu publikace ČZJ I 

26. 6. 2018

Setkání autotrského týmu elektronické publikace I na téma ČZJ. Diskuze o obsazích a propojeních jednotlivých kapitol, formálních způsobech zpracování textu. 

Březen 2018

Zahájeny práce na elektronické publikaci.

Listopad 2017

Zavěšení koncepce metodické podpory pro učitele ČZJ u žáků se sluchovým postižením, včetně překladu materiálu do ČZJ.

23. 6. 2017

Setkání pracovníků NÚV, ASNEP, pedagodů, akademických pracovníků i odborné veřejnosti spojené s představením návrhu koncepce výuky českého znakového jazyka v NICM Praha, Na Poříčí.

27. 5.  2017

Pracovní setkání pracovníků NÚV, ASNEP s neslyšícími pedagogy škol spojené s představením návrhu koncepce výuky znakového jazyka, budova NÚV.

Březen, duben 2017

Metodická podpora pedagogů při výuce předmětů Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace; natáčení virtuální hospitace vyučovací hodiny na Střední škole, základní škole a mateřská škole pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Štefánikova 549 dokumentující výuku předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace. Uveřejnění virtuální hospitace na metodickém portálu www.rvp.cz

Prosinec 2016

Návrh koncepce a postupu tvorby metodik pro výuku jazyků u žáků se sluchovým postižením včetně harmonogramu řešení, personálního a finančního zajištění.

Listopad 2016

Dotazník zjišťující potřebu metodické podpory ve výuce předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace u žáků se SP a při práci s dětmi se SP. Zadáno ČŠI, data z šetření počátkem března 2017, z běžných škol v květnu 2017.

27. 6. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV  na téma Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, NIDV Praha.  Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ředitelé základních škol vzdělávajících žáky se SP, pedagogové vysokých škol, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se SP, pracovníci NÚV.

Květen 2016

Zahájení tvorby metodických materiálů Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením dostupných na Metodickém portálu RVP.cz, v další etapě doplněny texty Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením autorů Souralová, Langer.

Metodický materiál autorů doc. J. Langera a doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12102 s částí Vzdělávání sluchově postižených ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Metodický materiál autorky doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12374

Pohled byl zobrazen 821x od 12 červen 2017 do 5 červen 2023